Spintroniikalle uusia rakenteita

Utahin yliopiston fyysikko Valy Vardeny kutsui vuonna 2017 perovskiittia ihmemateriaaliksi spintroniikalle. Hän seisoo edelleen väitteensä takana ja nyt Vardeny ja hänen kollegansa esittelevät jo kahta uutta perovskiittiä käyttävää piirirakennetta spintronisiin ratkaisuihin.