Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Teknologiamediat Oy / Uusiteknologia.fi
Y-tunnus 2712545-2
Kaivomestarinkatu 3, 02770 Espoo
puhelin 09 428 93214
sähköposti toimitus@uusiteknologia.fi

Rekisterin nimi
Teknologiamediat Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Asiakkaiden yhteystietojen hallinta erilaisten lehtien ja muiden mediatuotteiden markkinointia ja lähettämistä varten

Rekisterin tietosisältö
• Etu- ja sukunimi
• Osoitetieto
• Puhelin
• sähköposti
• Työnantaja nimi (mikäli ilmoitettu)
• Työtehtävä (mikäli ilmoitettu)
• Koulutus (mikäli ilmoitettu)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön oma ilmoitus verkon kautta, puhelimella, sähköpostilla, kirjeitse, messuilla tai muulla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneille, ellei henkilö ole sitä erikseen kieltänyt.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteri on suojattu
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Päivitetty 9.10.2015