Tekoälyyn uusi työkalu – avoimeen lähdekoodiin

IBM:n tutkimuskeskus julkaisee avoimen lähdekoodin yhteisöille uudenlaisen tekoälyn hyödyntämistä helpottavan AI Fairness 360 -työkalun. Samalla tuodaan yrityksille uudenlainen tekoälypalvelun ja visuaalisen käyttöliittymän, jonka luvataan madaltavan tarvetta erityisosaamiseen.

IBM Research julkaisee avoimen lähdekoodin yhteisöille IBM AI Fairness 360 -työkalun, joka on uusien algoritmien, koodien ja opetusmateriaalien kirjasto.

Tekoälypäätösten tekemiseen tarvitaan uudenlaisia työkaluja. IBM Research on tuonut  tarjolla uudet AI Fairness 360 -työkalukirjastot.

AI-työkalukirjasto antaa yliopistoille, tutkijoille ja tietojenkäsittelytieteilijöille työkaluja ja tietämystä vinoumien (bias) havaitsemiskyvykkyyden integroimisesta rakennettaessa ja otettaessa käyttöön koneoppimismalleja.

Uudella työkalulla IBM kutsuu avoimen lähdekoodin yhteisöä tekemään yhteistyötä tieteellisen työn edistämiseksi ja helpottamaan tekoälymalleissa esiintyvien vinoumien käsittelyä.

Lisäksi IBM tuo yrityksille pilvipohjaisen palvelum, joka tarjoaa näkymän tekoälyn päätöksentekomalleihin, eli prosessiin, jolla tekoäly päätyy ratkaisuunsa.

Prosessien läpinäkyvyyden kasvun myötä yritykset voivat hyödyntää tekoälyyn perustuvia ratkaisujaan liiketoiminnassa aiempaa tehokkaammin. Visuaalinen dashboard-näkymä helpottaa myös prosessin ymmärtämistä ja johtopäätösten tekemistä.

Lisää: IBM:n AI Fairness 360 -kirjasto (LINKKI) ja Watson AI-pilvipalvelu (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock

TAUSTAA: Pelko vastuukysymyksistä mietityttää

IBM Institute for Business Value:n (IBV) toteuttaman AI 2018 -tutkimuksen mukaan yrityksissä on tapahtumassa merkittävä käänne siinä, millaisina yritysten päättäjät näkevät tekoälyn mahdollisuudet tuoda lisäarvoa liiketoiminnalle ja kasvattaa liikevaihtoa.

Tutkimus paljastaa kuitenkin myös, että vaikka 82 prosenttia yrityksistä harkitsee AI-teknologioiden käyttöönottoa liikevaihdon kasvattamiseksi, niin 60 prosenttia pelkää vastuukysymyksiä tekoälyteknologioiden käyttöönotossa.

63 prosentilla vastanneista ei ole yrityksen sisäistä osaamista käytettävään tekoälyteknologiaan, jotta siitä saataisiin täysi hyöty irti.

IBM:n uusimpaan AI 2018 -tutkimukseen osallistui 5 000 yritysjohtajaa. Lisää (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran kuukaudessa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/