Virtuaalinen ohjausvaijeri suomalaislosseihin

Digitekniikka tule perinteisimmillekin aloille. Esimerkiksi losseja voidaan ohjata fyysisen ohjausvaijerin lisäksi virtuaalitekniikoin. Nyt lakia ollaan muuttamassa, jotta maantielossi voitaisiin muuttaa jopa kokonaan toimimaan ns. virtuaalivaijereilla.

Fyysinen vaijeri toimii nykyisin enää lossin kuljettajan visuaalisena apuvälineenä. Maantielauttaliikenteen losseilla on nykyisin teknisesti mahdollista käyttää perinteisen ohjausköyden sijasta niin sanottua virtuaalivaijeria.

Virtuaalinen ohjausjärjestelmä näyttää lossin sijainnin lauttaväylän keskilinjaan nähden ja avustaa visuaalisesti ja äänisignaalein kuljettajaa pitämään lossin lauttaväylällä.

Hanhivirran lossi Enonkoskella. Kuva: Makasana Photo/Shutterstock.

Virtuaalivaijeri lisää lossiliikenteen turvallisuutta. Toisin kuin fyysistä vaijeria virtuaalivaijeria voidaan käyttää ympäri vuoden myös jääolosuhteissa sekä lossin ja lauttaväylän korjaustöiden aikana.

Ajo on myös taloudellisempaa ilman fyysistä vaijeria. Virtuaalivaijeri vähentää vaikutuksia lauttaväylän pohjaan, sillä metallinen vaijeri pöllyttää pohjasedimenttiä ja irrottaa ravinteita vesistön pohjasta.

Virtuaalivaijeri on käytössä Merenkurkussa Bergön lauttapaikalla ja Liperissä Arvinsalmen lauttapaikalla. Alkuaan virtuaalivaijeri kehitettiin Bergön lauttapaikalla, jossa vaijeri takertui toistuvasti meren pohjan lohkareisiin ja katkesi.

Lossit eivät ole kuitenkaan katoamassa vaan Suomen maantieverkossa on edelleen 33 lossipaikkaa, joista suurin osa Varsinais-Suomen saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Losseilla liikennöidään vuosittain 750 000–800 000 kilometriä.

Kuvituskuva: Shutterstock