Valokuituun investoitiin 160 miljoonaa euroa – lisä ei olisi pahitteeksi

Teletoimintaan investoitiin viime vuonna Suomessa yhteensä vajaat 610 miljoonaa euroa. Hieman yli puolet investoinneista kohdistui suoraan matkaviestinverkkoon ja valokuituun vain 160 miljoonaa euroa. Siitäkin osa tukee matkaverkon nopeuttamista.

Kaikkien verkkoinvestointien kasvusta huolimatta Suomi kalpenee muiden Pohjoismaiden rinnalla. Suhteessa väkilukuun Suomessa televerkkoihin investoidaan muita Pohjoismaita selvästi vähemmän. Vuonna 2017 Suomessa tehtiin aineellisia investointeja televerkkoihin 89 euroa asukasta kohden kun vastaava luku esimerkiksi Ruotsissa oli 170 euroa.

Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tulo- ja investointitietojen perusteella teletoiminnan liikevaihto pysyi viime vuonna 2017 edellisvuoden tasolla. Samaan aikaan teletoimintaan tehdyt investoinnit kasvoivat kolme prosenttia. Sekä matkaviestinverkon että valokuituverkon investoinnit kasvoivat neljä prosenttia vuodesta 2016.

Vuonna 2017 teletoiminnan liikevaihto oli vajaat 3,5 miljardia euroa. Tästä liikevaihdosta selvästi yli puolet kertyi matkaviestinverkon palveluista, kolmannes kiinteän verkon palveluista ja kymmenys teleyritysten tarjoamista tv- ja radiopalveluista. Matkaviestinverkosta kertynyt liikevaihto jatkoi kasvuaan, kun taas kiinteän verkon ja tv- ja radiopalvelujen osalta liikevaihto kutistui.

Teleyritysten välisissä voimasuhteissa tapahtui pieniä muutoksia. Elisa nousi teletoiminnan liikevaihdolla mitattuna yksin markkinajohtajaksi 35 prosentin osuudella. Telian markkinaosuus jäi 34 prosenttiin ja DNA:n nousi 21 prosenttiin. Muut yli 200 teleyritystä muodostivat yhteensä 10 prosenttia liikevaihdosta.

Lisää: Telecommunications Markets in the Nordic and Baltic Countries 2017 (LINKKI, pdf)

Kuva: Shutterstock

Kuva päivitetty

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/