6G-koeverkon määrittelyyn investointirahaa

Vuoden alussa käynnistynyt FUWIRI (FUture Wireless Resarch Infrastructure) – 6Genesis Infrastructure -projekti antaa Oulun 5G-testiverkolle (5G Test Network, 5GTN) mahdollisuudet muuntua aikanaan maailman ensimmäiseksi 6G-verkon testiympäristöksi.

Projektiin saatu rahoitus edistää 5G-teknologian käyttöönottoa, mutta mahdollistaa myös tulevaisuudessa 6G-teknologioiden testaamisen. Kyseessä on ensimmäinen askel 5G-testiverkon tunnistamiseksi kansalliseksi arvoksi kohti 6G-testiverkkoa.

”5G-standardin kehittyessä voimme vastata paitsi olemassa olevan ja kehittyvän teknologian tarpeisiin, myös 6G-teknologian kokeellisen tutkimuksen ja käyttöönoton tarpeisiin”, kertoo projektipäällikkö, professori Ari Pouttu Oulun yliopistosta.

5GTN on Oulussa perustettu 5G-testiympäristö ja keskeinen osa 5GTNF:n (5G Test Network Finland) ekosysteemin testiympäristöjä. 5GTNF on yksi suomalaisen ICT-allianssi Allied ICT Finlandin ekosysteemeistä. Keskittymän toimijoita ovat 17 suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua, VTT, sekä Oulun, Tampereen, Helsingin, Lappeenrannan, Turun, Vaasan ja Jyväskylän kaupunkien elinkeinojaostot tai -liikelaitokset.

Oulun yliopiston ja VTT:n lisäksi, hankkeessa rahoituksen ovat saaneet myös Tampereen Yliopisto ja Aalto yliopisto omien kokeellisten ympäristöjen jatkokehittämiseen.

Kuvituskuva: Shutterstock

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!