Logistiikka ja teollisuus kiinnostuivat 5G-yhteyksistä

Kuljetusala ja teollisuus ovat Elisan teettämän kyselyn mukaan aktiivisimpia investoijia 5G-teknologiaan. Molemmilla toimialoilla lähes joka viides yritys on jo investoinut 5G-teknologiaan tai investoi seuraavan 12 kuukauden aikana.  Myös langattomat privaattiverkot kiinnostavat.

Teleoperaattori Elisa kysyi runsaalta parilta sadalta yrityksiltä, mitä suunnitelmia niillä on 5G:n ja privaattiverkkojen osalta. Vastanneista logistiikka-alan yrityksistä 69 prosenttia näki 5G:n tärkeänä tai erittäin tärkeänä oman liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta.

Kaikista hyödyllisimpinä pidetyt 5G-ominaisuudet ovat edelleen suuri kapasiteetti ja lyhyt viive, jotka tunnistivat vajaa puolet vastanneista. Näiden lisäksi yrityksiä kiinnostaa erityisesti entistä suuremman laitemäärän liittäminen verkkoon.

Kyselyn mukaan myös 40 prosenttia sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalan yrityksestä pitää 5G:tä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 5G nähdään aiempaa useammin prosessien tehostajana ja kustannusten vähentäjänä. 5G-teknologiaan investoineista yrityksistä 75 prosenttia arvioi 5G:n hyödyntämisen antavan suomalaisille yrityksille merkittävän kilpailuedun. Kaikkien vastaajien joukosta kilpailuetuun uskoo puolet.

Suuri osa tutkimukseen vastanneista on kiinnostunut myös privaattiverkoista. ’’Ne voidaan toteuttaa nyt 4G-  ja lähivuosina myös 5G:llä, Elisan Yritysasiakkaat-yksikön liiketoimintajohtaja Eetu Prieur kertoo. Privaattiverkkojen turvallisuus, nopeus ja kapasiteetti olivatselvityksen mukaan tekijöitä, jonka vuoksi privaattiverkko houkuttelee yrityksiä.

TAUSTAA: Selvityksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi ja siihenvastasi 249 henkilöä. He edustavat 223 suomalaista yritystä ja organisaatiota sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja eri toimialoilta. Kysely toteutettiin sähköisesti ja puhelimitse elo-syyskuussa 2019.

Kuvituskuva: Shutterstock