Tekoälykin tarvitsee kunnon turvaa

Suomalaisyritysten bisnes- ja it-johto arvioivat tietoturvayritys Nixun uudessa selvityksessä, että tietoturvan haasteet kasvavat tekoälykypsyyden kasvaessa ja toteutusten laajentuessa asiakastoteutuksiin. Lue koko raportti linkin kautta.

Tällä hetkellä tekoälyä hyödynnetään enimmäkseen organisaatioiden sisäisissä hankkeissa ja kyberturvaan liittyvät riskit ja epäselvyydet saattavat osittain jopa hidastaa tekoälytoteutusten tarjoamista asiakkaille.

”Selvityksen tulokset tukivat vahvasti käsitystämme, että yrityksissä kyberturvan rooli tekoälyn hyödyntämisessä on vielä epäselvä”, toteaa Matti Suominen, Nixun tuotekehityksen kyberturvan johtaja.

Kyberturvalla on historiallisesti ollut tapana seurata aina vähän perässä, kun ollaan tekemässä uutta. ’’Tekoäly ei näyttäisi olevan tässä poikkeus’’, Suominen arvioi.

Tällä hetkellä haastatelluissa organisaatioissa tekoälytoteutukset eivät ole nousseet riskienhallinnan piiriin, mutta toteutusten kasvaessa ja laajentuessa on Nixun mukaan odotettavissa, että näin tapahtuu.

Nixun Matti Suominen arvioi, että tekoäly tulee muuttamaan tietoturvan kenttää tulevina vuosina, kun vääjäämättä yhä kasvava määrä tehtäviä siirtyy koneen suoritettavaksi. Samalla perinteinen, ihmisten varassa pyörivä kyberturva muuttaa muotoaan.

”Siinä missä historiallisesti ihmiset olivat ketjun heikoin lenkki, tekoäly muuttaa tätä dynamiikkaa. Jatkossa kyberturvaosaajien ammattitaito on keskeinen tekoälyhankkeiden mahdollistaja”, toteaa Suominen.

Lisää: Nixun tutkimusraportti (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock