Kännykkätaajuuksien yhteiskäyttöön saatava vauhtia

Matkaviestinnän maailmassa taistelu radiotaajuuksista käy edelleen kuumana. Kyse on edelleen varsin rajallisesta varannosta. ’’Siksi meidän on työskenneltävä radiotaajuuksien oikeudenmukaisemman ja kestävämmän käytön puolesta”, kertoo aluetta tutkiva Oulun yliopiston Marja Matinmikko-Blue. Hän puhuu erityisesti radiotaajuuksien yhteiskäytön puolesta yliopiston nettihaastattelussa.

Oulun yliopiston tutkija Marja Matinmikko-Blue, jolla on tohtorin tutkinnot tietoliikennetekniikasta ja tuotantotaloudesta, on puhunut taajuuksien yhteiskäytöstä jo vuosien ajan. Hänen mukaansa alihyödynnetyn taajuusresurssin avaamista muiden käyttöön vastustetaan yhä vahvasti.

Tutkija Marja Matinmikko-Blue, Oulun yliopisto.

Nykyisin se, joka hallitsee taajuusspektriä, pitää siitä kiinni eikä anna muiden käyttää sitä, vaikka ei itse sitä aina käyttäisikään kaikkialla. Silti taajuuksien yhteiskäyttö mahdollistaa eri järjestelmien toiminnan samoilla taajuusalueilla noudattamalla ennalta sovittuja sääntöjä.

”Operaattorit haluavat aina yhä enemmän taajuuksia, koska ne näkevät sen kilpailuetuna ja keinona markkina-asemansa säilyttämiseen. Ne haluavat rajoittaa kilpailua ja pitää kaikki muut loitolla’’, sanoo tutkija Marja Matinmikko-Blue Oulun yliopiston nettihaastattelussa.

Tähän vaikuttavat hänen mukaansa valtavat voimat, sillä kaikki kamppailevat samoista rajallisista radiotaajuuksista. Yhdellä puolella ovat tietoliikenneoperaattorit, toisella puolella esimerkiksi satelliittitoimijat tai maanpäällisen televisioverkon jakeluyhtiöt ja niin edelleen.

”Jos jätämme radiotaajuuksien hallinnan, paikallisen lisensoinnin ja tämän rajallisen luonnonvaran tehokkaan käytön täysin markkinoiden varaan, ne eivät tapahdu. Eivät ainakaan maailmassa, jossa myönnämme yhä toimilupia 5G-verkkojen käyttöönottoon yksinoikeuksilla samoille toimijoille vuosikymmeniksi. Raha ei saisi olla ainoa menestyksen mittari”, Matinmikko-Blue pohdiskelee.

Konsepti, jossa eri sidosryhmien annetaan käyttää omia paikallisia solukkoverkkojaan, on kuitenkin pääsemässä vauhtiin. Matinmikko-Blue on tehnyt paljon työtä tämän asian eteen. Hän on työskennellyt kognitiivisten radiojärjestelmien parissa ja vetänyt niitä koskevia selvityksiä ITU:ssa.

Matinmikko-Blue on kehittänyt paikallisia 5G-lisensointi- ja operointimalleja sekä ollut puolestapuhujana sidosryhmäajattelun tuomisessa taajuuskeskusteluihin, jotta kyetään reagoimaan muuttuvaan maailmaan ja toimijakenttään.  Viime aikoina hän on nähnyt jo kannustavia esimerkkejä spektrin käytön optimoinnista eri maissa.

Marja Matinmikko-Blue on Oulun yliopiston 6G lippulaivan tutkimuskoordinaattori. Hän on yhdessä 30 kansainvälisen asiantuntijan kanssa kirjoittanut white paper -raporttia 6G:n ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) välisestä yhteydestä. White paper ilmestyy kesällä osana kahdentoista 6G-tutkimusta käsittelevää raporttien sarjaa.

Lisää: Oulun yliopiston sivulla laajempi haastatteluartikkeli Marja Matinmikko-Bluesta (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock