Digiturvabarometri kertoo huolen kasvavan

Uuden digibarometrin mukaan julkisen hallinnon huolet digiturvasta ovat edelleen kasvussa ja lisää tietoa sekä koulutusta kaivataan. Esimerkiksi huijausyritykset ovat raportin mukaan varsin yleisiä. Vastaajista jopa 73,7 prosenttia on saanut huijaussähköpostia vapaa-ajalla ja 66,0 prosenttia työssä. Huijauspuheluita on saanut 61,2 prosenttia vapaa-ajalla ja 46,6 prosenttia työssä.

Yhä useampi (40,7 %) on vapaa-ajallaan huolissaan siitä, että jokin digipalvelu tai -laite kerää tietoja ilman lupaa. Kasvussa on myös huoli, että digipalveluihin syötettyjä tietoja käsitellään väärin tai epäedullisella tavalla. Tästä on nyt huolissaan 43,2 prosenttia vastaajista, eli kasvua lokakuusta on viisi prosenttiyksikköä. Identiteettivarkauden mahdollisuudesta on huolissaan 32,4 prosenttia vastaajista (lokakuussa 29,3 %).

Digiturvabarometrin tulosten perusteella näyttääkin tutkijoiden mukaan  siltä, että luottamus työnantajien tarjoamien laitteiden ja palveluiden digiturvallisuuteen on vahva. Vastausten perusteella voidaan todeta, että täällä vallitsee edelleen korkea luottamus oman työnantajan ja viranomaisten kykyyn käsitellä henkilötietoja ja muita tietoja turvallisesti.

Valtaosa vastaajista luottaa myös siihen, että oman työnantajan (81,3 %) tai viranomaisen (79,1 %) haltuun annetut tiedot pysyvät turvassa. Luottamus on kuitenkin pienessä laskussa lokakuun 2020 vastauksiin verrattuna. Luottamus oman työnantajan tietoturvaan on laskenut 3,1 prosenttiyksikköä ja viranomaisen tietoturvaan 1,8 prosenttiyksikköä.

Raportin mukaan suurin osa vastaajista (83,4 %) arvioi oman digiturvaosaamisensa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tässä ei näy suurta muutosta viime lokakuuhun verrattuna (84,6 %). Eniten koulutusta tarvitaan häiriötilanteissa toimimiseen, sillä 40,2 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa siihen liian vähän koulutusta. 34,5 prosenttiavastaajista ilmoittaa saaneensa liian vähän koulutusta mobiililaitteiden turvalliseen käyttöön.

Koronapandemia on aiheuttanut laajan siirtymisen etätyöhön, joka jakaa mielipiteitä tutkimustuloksissa. Esimerkiksi 37,6 prosenttia vastaajista toteaa suoriutuneensa omista työtehtävistään korona-aikana paremmin kuin ennen sitä. Vastaavasti 10,7 prosenttia vastaajista kertoo suoriutuneensa työssään aikaisempaan heikommin tai merkittävästi heikommin.

Yksi Digiturvabarometrin keskeisistä havainnoista on, että vastaajat arvioivat viranomaisasioinnin sujuneen suhteellisen hyvin koronapandemian aikana. 50,4 prosenttia vastaajista kertoo voineensa hoitaa viranomaisasioinnin hyvin tai erittäin hyvin. 46,4 % kertoo viranomaisasioinnin sujuneen samalla tavalla kuin ennen koronaa, ja vain 3,3 prosenttia kokee asioinnin vaikeutuneen koronan vuoksi.

Taustaa: Digi- ja väestötietoviraston Digiturvabarometri kartoittaa työssä ja vapaa-ajalla kohdattuja uhkia 30 erillisen mittarin avulla. Näistä valtaosa, 22 mittaria, näyttää muutosta turvattomampaan suuntaan verrattuna lokakuun 2020 ensimmäisen raportin tuloksiin verrattuna. Uusin raportti perustuu 922 vastaukseen, jotka on saatu lokakuun 2020 jälkeen 14.6.2021 mennessä. Ensimmäinen digturvabarometri  julkaistiin viime lokakuussa. Kysely on suunnattu julkisen hallinnon henkilöstölle.

Lisää: Digiturvabarometri, kesäkuu 2021 keskeiset tulokset (LINKKI, pdf) ja edellinen lokakuussa 2020 julkaistu digiturvabarometrin tulokset (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock