ESITYS: Suomen vienti ja tuonti vuonna 2015

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 53,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia ja jäi 54,2 miljardiin euroon.  Katso tarkemmin Tullin raportista ja esityskalvoista.

Kokonaisviennin laskuun vaikuttivat viime vuonna ennen kaikkea kaksi tekijää; öljytuotteiden viennin arvon raju lasku sekä se että vienti Venäjälle väheni merkittävästi. Öljytuotteiden viennin arvo laski jo tammi-marraskuussa 41 prosenttia ja vienti Venäjälle samana ajanjaksona 34 prosenttia.

Vienti laskettuna ilman öljytuotteita ja ilman vientiä Venäjälle oli hienoisessa kasvussa tammi-marraskuun tietojen perusteella. Muun kemianteollisuuden sekä metalliteollisuuden vienti laski myös hieman. Kuljetusvälineet olivat viennin tärkein kasvuala vuonna 2015, kuten edellisvuonnakin, mutta myös metsäteollisuustuotteiden vienti nousi jonkin verran viime vuonna.

Tulli julkaisee ulkomaankaupan yksityiskohtaiset tiedot koko viime vuoden osalta 29.2.2016 (Linkki tulossa).

Kauppataseen alijäämä pieneni viime vuonna huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 690 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2015. Vuonna 2014 alijäämä oli lähes 1,8 miljardia euroa ja vuonna 2013 vajetta oli kertynyt 2,4 miljardia euroa.

Kokonaistuonti päätyi kuuden prosentin laskuun vuonna 2015 niin ikään energiatuotteiden tuonnin suuren arvon laskun johdosta. Myös raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti laski hieman. Investointitavaroiden ja kestokulutustavaroiden tuonti sen sijaan kasvoi jonkin verran.

Suomen vienti ja tuonti 2015 Powerpoint-esitys (LINKKI, pdf)

Tiedote vuoden 2015 viennistä ja tuonnista (LINKKI, pdf)

Suomen vienti joulukuussa 12/2015  (LINKKI, pdf)