Suomi ei pihtaa tietojaan – viidenneksi avoin

Monet Euroopan maat alkavat päästä jo vaiheeseen, jossa ne voivat nauttia avoimen datan tuottamista hyödyistä, kertoo Capgeminin tuore raportti. Suomi kuuluu vielä tähän edelläkävijämaiden joukkoon, mutta monissa muissa maissa kehitys on jopa Suomeakin nopeampaa.

Pääosin kaikilla Euroopan maista eli jo 81 prosentilla on erityinen avoimen datan politiikka, kertoo uusi, Euroopan komission tilaama raportti ”Open Data Maturity in Europe 2016: Insights into the European state of play’’.

Selvitystyö liittyy Capgeminin koordinoimaan European Data Portal -hankkeeseen. Avoimen datan määrä on raportin mukaan kasvanut reippaasti 69 prosentista vuodesta 2015. Maat myös kehittävät dataportaalejaan niin, että niiden kypsyysaste on noussut vuodessa 42 prosentista 64 prosenttiin. Vuonna 2016 EU28+-maista keskimäärin 57 prosenttia oli yltänyt avoimen datan täyteen käyttöönottoon, mikä oli 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Suomi sijoittuu avoimen datan indeksillä mitattuna tutkimusjoukon viidenneksi edelläkävijämaiden joukkoon, johon kuuluvat myös Espanja, Ranska, Irlanti, Hollanti ja Itävalta. Suomi ylittää EU-keskiarvon niin avoimen datan politiikassa, käytössä kuin vaikutuksissakin. Monessa muussa maassa kehitys on raportin mukaan kuitenkin Suomea nopeampaa. Esimerkiksi Luxemburgilla, Virolla ja Liettualla ei ollut avoimen datan portaalia vuonna 2015 ja tänä vuonna portaali oli jo täysin kypsä.

Avoin data tarkoittaa julkisen sektorin toimijoiden keräämää, tuottamaa tai maksamaa tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti käyttää, muokata ja jakaa. European Data Portal on koonnut yhteen kaikkien kansallisten portaalien datan marraskuusta 2015 alkaen. Avoimen datan hyötyihin kuuluvat hallinnon läpinäkyvyyden paraneminen sekä konkreettiset taloudelliset hyödyt kansalaisille ja liiketoiminnalle. Capgeminin vuonna 2015 julkaisema tutkimus arvioi avoimen datan suoraan tuottamien markkinoiden kooksi Euroopassa 325 miljardia euroa 2016–2020.

LINKKI: Open Data Maturity in Europe 2016: Insights into the European state of play -raportti (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!