Tuulivoima-ala valmistautuu kisaan – 17 miljardin investoinnit

Vaikka Suomen tuulivoimatarjonta on hieman pienentynyt edellisiin vuosiin nähden, on suunnittelussa edelleen suuri määrä tuulivoimahankkeita. Tuulivoimaa on tällä hetkellä alan yhdistyksen mukaan sähköntuotannossa yli 1500 megawattia ja suunnittelussa noin 11 300 megawattia.

Toteutuessaan hankkeet tarkoittaisivat Tuulivoimayhdistyksen mukaan 17 miljardin euron investointeja Suomeen. Se kattaisi lähes kahden Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tällä hetkellä arvioidut rakennuskustannukset.

Kaikkia listalla mainittuja hankkeita ei tulla kuitenkaan koskaan rakentamaan. Joidenkin hankkeiden kehitys pysähtyy matkan varrella esimerkiksi ympäristöön, sähköverkkoon, tutkiin tai äänen leviämiseen liittyvistä syistä. Toisaalta Tuulivoimayhdistyksen mukaan myös uusia hankkeita tulee mukaan.

Suunnitteilla olevalla kapasiteetilla voitaisiin tuottaa Tuulivoimayhdistyksen mukaan jopa 40 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, jolloin tuulivoimaa olisi Suomessa suhteellisesti yhtä paljon kuin Tanskassa. Tällä hetkellä Suomen sähkönkulutuksesta katetaan tuulivoimalla noin neljä prosenttia.

Tuulivoima-ala ilmoittaa olevansa myös valmiina energia- ja ilmastostrategian mukaiseen uusiutuvan sähköntuotannon kilpailutukseen. Rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita on kilpailutuksen tullessa ajankohtaiseksi lähes 4000 megawattia.

”Ensimmäinen tuotantotuen kilpailutuskierros tulee osoittamaan mikä on kustannustehokkain tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa ja millaisella kustannuksella Suomessa tällä hetkellä pystytään tuulivoimaa tuottamaan”, sanoo Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. Mikkonen.

TAUSTAA: Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli 170 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä. Suomen tuulivoimayhdistys ylläpitää myös hankelistaa (LINKKI),

Kuva:  Hyötytuuli Oy

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017