Kohti autonomisia rahtialuksia – tiekartta kehityksestä

Suomessa toimivat merenkulku- ja IT-alan huippuosaajat ovat luoneet maailman ensimmäisen autonomisten laivojen ekosysteemin. Visiona on tuoda etäohjattavien alukset Itämerellä kolmen vuoden kuluessa ja autonominen aloittaa kaupallinen meriliikenne vuoteen 2025 mennessä.

Autonomisen meriliikenteen One Sea  ekosysteemin perustajajäsenet ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä. Meriteollisuus-yhdistys tukee työtä ja myös Tekes on investoinut ekosysteemiin. One Sea -ekosysteemiä johtaa Dimecc.

”One Sea  ekosysteemi on seuraava luonnollinen vaihe merenkulkualan digitalisoitumisessa. One Sea varmistaa huolelliseen tutkimukseen perustuvan, testatun ja erittäin tehokkaan autonomisen meriliikenteen verkoston”, Dimeccin toimitusjohtaja Harri Kulmala kertoo.

Ekosysteemiin osallistuvat yhtiöt ovat jo aloittaneet autonomisen liikenteen mahdollistavien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen. Samalla on ryhdytty tekemään uusia tiekartta-suunnitelmia, joiden avulla se pyrkii edistämään autonomista liikennettä kansainvälisesti.

Uusissa tiekartta-suunnitelmissa on määritetty aikajana kohti vuotta 2025 sekä pääasialliset tutkimusteemat ja merenkulun autonomian tasot. Ne ovat ekosysteemiin kuuluvien yritysten edustajien laatimia ja kansallisen ja kansainvälisen ohjausryhmän tarkistamia.

Autonomisen meriliikenteen ennakoitu aikajana osoittaa, että uusia säädöksiä on ryhdyttävä hyväksymään aiempaa nopeammin. Teknologia kehittyy sellaista vauhtia, että säännöt ja määräykset ovat vaarassa vanhentua. One Sea on parhaillaan laatimassa toiminnallisia, teknisiä, turvallisuutta koskevia, lainsäädännöllisiä, liikenteenohjausta koskevia ja eettisiä aiheita käsitteleviä tiekarttoja.

Näitä tärkeitä aiheita käsittelevät kehityssuunnitelmat esitellään suurelle yleisölle ja muille merenkulkualan toimijoille piakkoin. Kunkin aiheen tiimoilta tullaan tekemään tutkimusta ja valmistelevia keskusteluja käydään eri osapuolten kesken. Näiden teemojen tutkiminen mahdollistaa kaupallisen autonomisen meriliikenteen vuoteen 2025 mennessä.

LISÄÄ: One Sea (LINKKI)

TAUSTAA: Autonomiset laivat

Autonomiset laivat ovat meriliikenteen tulevaisuutta. Ne toimivat ekosysteemissä, jossa päätöksenteko perustuu tietoon, älykkäisiin algoritmeihin, tekoälyyn ja huippuunsa vietyyn optimointiin.

Autonomia ja digitalisoituminen tuovat alalle mahdollisuuksia, jotka muokkaavat perinteistä meriliikennettä uuteen uskoon. Aluksella olevan miehistön, tekoälyn ja maissa olevan, etäohjauksesta vastaavat miehistön roolit arvioidaan ja määritellään uudelleen.

One Sea  -ekosysteemi on älykäs ympäristö, jossa älykkäät laitteet ja ratkaisut käyttävät ja analysoivat massadataa, viestivät keskenään ja tekevät myös itsenäisiä päätöksiä.

Autonomian meriliikenteelle tuomien etujen laajuutta voi laskea kustannusten, luotettavuuden ja tehokkuuden perusteella. Lisäksi sen yhteydessä tehdyt innovaatiot tuovat monenlaisia täysin uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017