Nopeat ohjelmistokokeilut vaativat uusia keinoja

Ohjelmistotuotannon jäykät liiketoimintamallit ja hitaat, pitkäkestoiset projektikäytännöt ovat usein esteenä nopeille asiakaskokeiluille ja ohjelmistojulkaisuille, selviää ensi viikolla Oulun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Filosofian maisteri Teemu Karvosen väitöstutkimuksessa havaittiin, että jatkuvaa ohjelmistojulkaisua (continuous deployment) ja asiakaskokeiluja (customer experimentation) hyödynnetään vain harvoin tuotepainotteisessa ohjelmistotuotannossa. Tutkimuksessa haastateltiin ohjelmistokehittäjiä ja projekti- ja tuotepäälliköitä.

Ohjelmistoyritykset ovat panostaneet väitöskirjan mukaan voimakkaasti tuotekehityskäytäntöjen uudistamiseen, mutta hajanaisesti. Samanaikaisesti kyvykkyys jatkuvaan ohjelmistotuotantoon (continuous software engineering) tutkimusalueena sekä yritysten kilpailuetuna on korostumassa.

Tuotteisiin liittyviä palveluja voidaan tarjota tuotteisiin ladattavina ohjelmistopäivityksinä internetin välityksellä tai keskitetysti jopa reaaliajassa pilvipalveluina. Esimerkiksi sähköautoja valmistava Tesla markkinoi tuotejulkaisujen yhteydessä säännöllisiä langattomia ohjelmistopäivityksiä, joilla asiakkaille luvataan auton toimintaan liittyviä parannuksia, ajomukavuutta ja turvallisuutta parantavia ominaisuuksia.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin jatkuvan ohjelmistokehityksen käyttöä viidessä tuotekehitystä Suomessa tekevässä suuressa yrityksessä. Samalla kehitettiin kolme erilaista mallia, joilla jatkuvan ohjelmistotuotannon edellytyksiä ja yritysten kyvykkyyksiä voidaan arvioida.

Mallien avulla jatkuvaa ohjelmistotuotantoa tarkasteltiin eri näkökulmista: 1) Lean menetelmät, johtaminen ja yrityksen muutoskyvykkyys, 2) yrityksen evoluutioaskelmat perinteisistä ohjelmistoprojekteista kohti jatkuvaa ohjelmistojulkaisua ja asiakaskokeiluja 3) ohjelmistoekosysteemit, yrityksen strategia, ohjelmistoarkkitehtuurit ja organisaation edellytykset jatkuvaa ohjelmistotuotantoa varten.

Tutkimus osoitti, että vaikka jatkuvaa ohjelmistokehitystä hyödynnetään tällä hetkellä vielä vähäisesti tuotepainotteisessa liiketoiminnassa, ohjelmistoyritykset kuitenkin tiedostavat palveluihin keskittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet ja jatkuvan toimittamisen ja asiakaskokeilujen hyödyt, kuten nopeampi tuotteen toimitusaika sekä asiakkaan tarpeiden tunnistaminen.

Väitöstutkimus toteutettiin Oulun Yliopiston, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S) -tutkimusyksikön projektissa, osana tutkimusyhteisö DIMECC:n Need for Speed -ohjelmaa (LINKKI).

LISÄÄ: Filosofian maisteri Teemu Karvosen väitöskirja ’’Continuous software engineering in the development of software-intensive products (Jatkuva ohjelmistotuotanto ohjelmistopainotteisessa tuotekehityksessä) on luettavissa verkosta (LINKKI, 1,6 Mt, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2017