Suomalaisnosturit LTE-verkolla kohti 5G-aikakautta

Konecranes on allekirjoittanut dataoperaattori Ukkoverkkojen ja Nokian kanssa yhteistyösopimuksen yksityisen LTE-mobiiliverkon rakentamisesta.  Uuden mobiiliverkon kautta tutkitaan myös tulevan 5G-verkon sovittamista nostureiden automaatioalustoihin.

Konecranes-konsernin tiloihin Hyvinkäälle rakennettava yksityinen mobiiliverkko vauhdittaa teolliseen esineiden internetiin liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä liiketoimintakriittisten mobiiliyhteyksien kehittämistä.

’’Uusi mobiiliverkkotekniikka voi nostaa koneiden välisen viestinnän, IIoT-tietoturvallisuuden ja koneoppimisen uudelle tasolle. Tästä hyötyisivät erityisesti satamat ja valmistava teollisuus”, sanoo Konecranesissa teknologioista vastaava Juha Pankakoski.

Edistyksellisen verkon myötä Konecranes pääsee hyödyntämään tulevaisuuden teknologiaa ja kehittämään tulevaisuuden 5G-verkkojen soveltamista jo nyt.

”Verkon infrastruktuuri mahdollistaa suuremman viestintäkapasiteetin ja tietojenkäsittelytehon sekä pienemmän viiveen. Tämä tarkoittaa, että pystymme parantamaan nykyistä tarjontaamme ja myös luomaan aivan uudenlaisia ratkaisuja’’, Pankakoski sanoo.

Ukkoverkot toimittaa Konecranesille suurikapasiteettisen 5G-kehityspolkua tukevan yksityisen LTE-mobiiliverkon. Teollisen esineiden internetin ja automaation tarpeisiin suunniteltu verkko tarjoaa korkean käytettävyyden, mobiliteetin ja lyhentää viiveen.

”Konecranesille toimitettava mikroverkkoratkaisu hyödyntää Ukkoverkkojen 5G-teknologiaa tukevaa 2.6 GHz:n taajuuskaistaa ja pohjautuu Nokian kehittämiin verkkoelementteihin.’’ kertoo Ukkoverkkojen teollisuusmyynnin Jouko Tuppurainen.

Hänen mukaansa tuleva LTE-verkko tarjoaa kapasiteetiltaan ja peittoalueeltaan erinomaisen asiakaskokemuksen esimerkiksi Wi-Fi-verkkoihin verrattuna

”Konecranes käyttää teknologiaamme automaation lisäämiseen ja analytiikan tehostamiseen’’, sanoo Nokian digiautomaation vetäjä Stephan Litjens. Hänen mukaansa Konecranes pystyy yhä paremmin hyödyntämään antureita, toimilaitteita, videokameroita ja muita digitaalisen automaation vaatimia laitteita.