Raportti: Ohjelmistorobotiikka tehostaa prosesseja

Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävistä organisaatioista 95 prosenttia on parantanut uuden teknologian käyttöönotolla tuottavuutta, kertoo Deloitten selvityksessään. Yritysten johto tukee entistä vahvemmin robotiikan käyttöönottoa ja sen arvo tunnistetaan yrityksissä laajasti. Haasteeksi koetaan edelleen ratkaisujen skaalaaminen.

Kaksi kolmasosaa Deloitten kyselyyn vastanneista yrityksistä hyödyntää ohjelmsitorobotiikkaa organisaatiossaan, kun vuonna 2017 robotiikkaa oli ottanut käyttöönsä alle puolet vastaajista.

Yhä useammat organisaatiot tunnistavat ohjelmistorobotiikan tuomat hyödyt työn tuottavuudessa. Robotiikkaa ei enää nähdä pelkästään välineenä laskea kustannuksia: vain viisi prosenttia käyttöönottavista organisaatioista pyrkii sen avulla pienentämään kustannuksiaan, kun viime vuonna sitä tavoitteli joka viides.

Ohjelmistorobotiikkaan suhtaudutaan organisaatioissa yhä myönteisemmin. Erilaiset ns. tietotekniikan tarjoamat digitaaliset avustajat ovat yleistyneet työpaikoilla.

”Olemme esimerkiksi olleet kehittämässä digitaalista taloushallinnon avustajaa yhdessä asiakkaamme kanssa. Kyseiseltä digicontrollerilta voi puheohjatusti kysyä koottua ja analysoitua tietoa. Tällaisia virtuaalisia työkavereita tulee varmasti työpaikoille tulevina vuosina lisää”, Markus Kaihoniemi toteaa.

Erilaisten virtuaaliapureiden ja yleensäkin tekoälyn hyödyntämisen lisääntyessä esiin nousee myös uusia eettisiä kysymyksiä. Eettisten periaatteiden pitääkin selvityksen mukaan ohjata ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöä

Deloitten selvitykseen vastasi 530 asiakasta eri toimialoilta eri puolilta maailmaa kesällä 2018.

Lisää: Deloitten RPA-raportti 2018 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!