Tutkimusmenot lähtivät uuteen nousuun

Suomen tutkimus- ja kehitysmenojen arvioidaan tänä vuonna kasvavan Tilastokeskuksen mukaan paljon parjatuista leikkauksista huolimatta noin 140 miljoonaa euroa ja BKT-osuudeksi tulevan 2,70 prosenttia. Viime vuonna tutkimus- ja kehitystoiminna menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,2 miljardia euroa.

Viime vuosi oli ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun tutkimus- ja kehitysmenojen viiden vuoden mittainen supistuminen päättyi   edellisen kerran kasvua kirjattiin vuonna 2011. Viime vuonna kasvua tuli  kaikilla sektoreilla, yrityksissä kolme prosenttia, julkisella sektorilla kahdeksan ja korkeakouluissa viisi prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2017 noin 37 300 henkilöä, mikä oli lähes 800 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Tosin sekin oli siirtymää yrityksistä julkiselle puolelle ja korkeakouluihin. Tutkimus- ja tuotekehityste

Lue lisää patentoinnista ja tutkimusrahoituksesta uudesta lokakuun Uusiteknologia-lehden ”Tutkimuskone jauhaa patenttirahaa” -artikkelista. Lehti on luettavissa tästä ilmaiseksi (LINKKI).

htävissä oli viime vuonna Suomessa kaikkiaan 72 600 henkilöä, josta puolet yrityksissä. Muutoksia eri alojen kesken tapahtui.

Tilastokeskuksen katsauksen mukaan merkittävintä vähennys oli ohjelmistoalalla, jossa t&k-tehtävissä työskenteli 1 250 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Kasvua puolestaan oli muulla informaatio- ja viestintäalalla sekä elektroniikkateollisuudessa ja muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa.

Kaikkiaan t&k-henkilöstön supistuminen on kuitenkin hidastunut, vuosina 2015-2016 laskua oli vielä 2 500 henkilöä. Samaaan aikaan T&k-työhön käytettyä työaikaa mittaava tutkimustyövuosien määrä nousi 510 henkilötyövuotta, vuonna 2017 tehtiin 28 150 tutkimustyövuotta.

Suurimmat tutkimustyövuosien lisäykset kirjattiin Tilastokeskuksen mukaan toimialoilla informaatio ja viestintä, elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus sekä muut koneet ja laitteet. Ohjelmistoalalla tutkimustyövuosien 10 prosentin lasku oli pienempi kuin t&k-henkilöstön lukumäärän väheneminen.

Yrityksissä tutkimukseen neljä miljardia euroa

Yritykset käyttivät Tilastokeskuksen mukaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen neljä miljardia euroa vuonna 2017. T&k-menot kasvoivat edellisvuodesta 127 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia. Nyt kasvun lähteenä olivat palvelut, teollisuuden menot pysyivät ennallaan, alkutuotannossa ja kaivostoiminnassa nousua oli 10 miljoonaa.

Suurimman toimialan elektroniikkateollisuuden t&k-menojen väheneminen on lähes pysähtynyt, laskua oli enää 45 miljoonaa, kun vuonna 2016 toimialan t&k-menot supistuivat 220 miljoonaa euroa.

Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysmenot 2017 olivat 1,3 miljardia euroa, vuonna 2008 menot olivat 2,9 miljardia. Nokian kännykkäteollisuuden loppuminen iski myös tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Viestintälaitteiden kehitys on edelleen suurin yritysten tutkimusalue. Kuva: Shutterstock

Lopputuotteittain tarkasteltuna yritysten tuotekehityksestä 18 prosenttia, 740 miljoonaa euroa, kohdistui viestintälaitteisiin. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat atk, ohjelmistot ja konsultointi (13 prosenttia) sekä muut koneet ja laitteet noin 11 prosentin osuudella.

Yritysten harjoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta oli 84 prosenttisesti omarahoitteista, mikä sisältää myös konsernin sisäisen kotimaisen rahoituksen. Osuus nousi neljä prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Ulkopuolisesta t&k-rahoituksesta 356 miljoonaa tuli oman konsernin ulkomaisista yksiköistä. Kyseinen rahoituserä kuitenkin väheni 90 miljoonaa edellisvuodesta.

Tekesin osuus yritysten t&k-menojen rahoituksesta oli 214 miljoonaa euroa, josta avustusten osuus oli 111 miljoonaa ja lainojen 103 miljoonaa euroa.  Nanoteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 35 miljoonaa euroa. Tästä 60 prosenttia tuli teollisuudesta ja 38 prosenttia tutkimuksen ja kehittämisen toimialalta.

Viime vuonna ulkopuolelta ostettua t&k:ta raportoitiin hankitun Tilastokeskuksen mukaan lähes 360 miljoonaa eurolla, josta 140 miljoonaa ulkomailta. Palvelujen tarjoajista kotimaisten yritysten kuten VTT:n osuus oli 40 prosenttia eli 145 miljoonaa. Tässä roolissa myös korkeakoulut olivat merkittäviä, kotimaisten korkeakoulujen suorittamien tutkimuspalvelujen määrä oli 37 miljoonaa euroa.

Lisää: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2017, Tilastokeskus (LINKKI, pdf,  0,5 Mt)

Aloituskaavio: Tutkimus- ja kehitysmenot Suomessa 2010-2018E. Lähde Tilastokeskus 26.10.201

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!