Tutkimus: Suomi on Euroopan veturi älytekniikoiden käyttöönotossa

Suomi sijoittuu konsulttiyritys McKinseyn globaalin vertailussa Euroopan kärkeen ja heti Yhdysvaltojen perään toiseksi älyteknologioiden käyttöönotossa. Silti Eurooppa kokonaisuutena laahaa Yhdysvaltojen ja Kiinan jäljessä, ja tekoälyn kehitys kasvattaa välimatkaa entisestään.

Konsulttiyhtiö McKinseyn tutkimusinstituutin (McKinsey Global Institute, MGI) tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi on Euroopan kärkimaa suhteessa uuden teknologian, kuten tekoälyn ja automaation, hyödyntämisessä.  Suomessa vuonna 2017 digiteknologian osuus bruttokansantuotteesta oli arviolta kolme prosenttia , eli vain 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Euroopan keskiarvo jäi 1,66 prosenttiin.

Sitä avittaa, että Eurooppa ei ole  kirinyt digitaalista välimatkaa umpeen ja kuilu uhkaa syvetä entisestään. Suomessa alalle relevanttien osaajien suuri määrä selittääkin maan menestystä tutkimuksessa. Erityisesti Helsingin alue erottuu edukseen teknologia-alan kasvuyritysten määrässä.

Tutkimuksen mukaan Helsinki on verrokkikaupunkeja kuten Bostonia, New Yorkia tai Seattlea tiiviimpi startup-keskittymä.

Laajemmin Euroopan kyky hyödyntää tekoälyn koko potentiaali vaihtelee tuntuvasti alasta ja maasta toiseen. Euroopalla on  McKinseyn selvityksen mukaan edelleen valtava hyödyntämätön potentiaali.

Ohjelmistokehittäjiä Euroopassa on enemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta esimerkiksi tekoälyhankkeet ovat hajanaisia ja investoinnit toista luokkaa.  Kun amerikkalaisyritykset kahmivat yli puolet maailman riskipääomasta ja yritysrahoituksesta vuonna 2016, Eurooppaan virtasi vain 11 prosenttia kokonaisvaroista.

McKinseyn mukaan Euroopassa on selvityksen mukaan keskimäärin 30 prosenttia heikommat tekoälyvalmiudet kuin Yhdysvalloissa. Syitä kaventaa eroa olisi – laajentamalla tekoälytekniikoiden käyttöönottoa Eurooppa voisi kasvattaa bruttokansantuotettaan 2,7 biljoonalla eurolla, eli 19 prosenttia, vuoteen 2030 mennessä.

“Eurooppalaisten yhtiöiden on siirryttävä pilotoinnista laajempaan tekoälytekniikoiden käyttöönottoon ja rakennettava osaamista näiden tekniikoiden tueksi”, toteaa Lari Hämäläinen, McKinseyn senioripartneri.

Vaikka Suomi kuuluu tekoälyn hyödyntämisen kärkimaihin, parantamisenkin varaa on. Suomessa on jo nyt pulaa osaajista, joilla on tekoälyn hyödyntämiseen vaadittavia uusia kognitiivisia ja teknologisia taitoja. Myös investoinneissa Suomen linja on varsin maltillinen: tutkimuksen mukaan Suomessa investoidaan keskimäärin 58 euroa jokaista kansalaista kohti uusiin teknologia-alan kasvuyrityksiin, luvun ollessa Yhdysvalloissa noin 220 euroa.

“Suomi on tekoälyn hyödyntämisessä edellä monia muita Euroopan maita. Toivoni on, että pysymme sekä tekoälyn luonnissa että hyödyntämisessä tässä positiossa, sillä se on suurin yksittäinen kilpailukyvyn ajaja kansantalouden tasolla tulevana vuosikymmenenä”, kiteyttää McKinseyn Hämäläinen.

Lisää:  The AI Frontier – Tackling Europe’s Gap in Digital and AI, McKinsey 2019 (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock