Viisi nousevaa teknologiatrendiä

Yritykset ovat astumassa uuteen postdigitaaliseen aikakauteen, jossa menestyksen mittarina on kyky käyttää uusia teknologioita yksilöllisten todellisuuksien ja kokemuksien tuottamiseen. Digitaalisuus ei enää ole yrityksille erottava kilpailutekijä vaan ehdoton edellytys, arvioidaan tuoreessa konsulttiyritys Accenture Technology Vision 2019 -tutkimusraportista.

Accenturen Technology Vision raportin mukaan yritykset ovat nyt käännekohdassa: Vielä digimurroksen keskellä olevat yritykset etsivät digitaalisuudesta etulyöntiasemaa esimerkiksi innovatiivisten palveluiden, tehokkuuden parantamisen tai yksilöllisten kokemusten kautta. Se sijaan postdigitaaliset yritykset ovat valmiita päihittämään kilpailijat yhdistämällä nämä tekijät ja muuttamaan markkinoiden toimintaa.

”Niin kutsuttu postdigitaalinen aika ei tarkoita loppua digitalisaatiolle”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Kun organisaatioiden digitaalinen osaaminen kehittyy, niiden pitää löytää uusi erottava tekijä. Digitaalisuus itsessään ei enää riitä’’, hän perustelee.

Raportin mukaan uudenlaisella postdigitaalisella aikakaudella yritykset hakevat tapoja toimia maailmassa, joka mukautuu jokaiseen hetkeen – jossa jokainen tuote, palvelu ja jopa ihmisten ympäristö on yksilöity ja yritykset vastaavat ihmisten tarpeisiin reaaliaikaisesti.

Esimerkiksi parranajovälineitä valmistava Gillette on vastannut kuluttajien henkilökohtaisiin mieltymyksiin yhteistyöllä 3D-tulosteita tekevän Formlabsin kanssa. Kuluttajat voivat luoda yrityksen verkkosivuilla itselleen digitaalisesti yksilöidyn tuotteen, joka tulostetaan, kootaan ja toimitetaan suoraan kotiovelle.

TAUSTA: Accenturen Technology Vision on yrityksen teknologialaboratorion ja tutkimusyksikön jokavuotinen raportti, johon on koottu yrityksen omien asiantuntijoiden lisäksi kaksikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin, korkeakoulujen, pääomasijoitusyhtiöiden ja yritysmaailman asiantuntijaa. Raporttia varten tehtiin myös kysely, johon osallistui yli 6 600 liiketoiminta- ja tietohallintojohtajaa ympäri maailman.

Viisi nousevaa teknologiatrendiä(*

  • DARQ Power: DARQ-teknologioiden ymmärrys ja osaaminen. DARQ-teknologiat (distributed ledgers, artificial intelligence, extended reality ja quantum computing) eli lohkoketjut, tekoäly, laajennettu todellisuus ja kvanttilaskenta ovat muutoksen ajureita, jotka tarjoavat yrityksille ainutlaatuisia uusia valmiuksia ja toiminnallisuuksia sekä mahdollisuuksia uudistaa kokonaisia toimialoja.
  • Get to Know Me: Kuluttajien syvällinen tuntemus tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiapohjaisen vuorovaikutuksen synnyttämällä kuluttajadatalla on kriittinen rooli seuraavan kuluttajasukupolven ymmärtämisessä sekä yksilöityjen kokemusten tarjoamisessa asiakkaille.
  • Human+ Worker: Työkulttuuri työntekijöiden tukena. Työntekijöiden digitaaliset taidot kehittyvät ja he hyödyntävät uusia teknologioita työssään jatkuvasti enemmän. Yritysten onkin tuettava uudenlaista työskentelykulttuuria, etteivät ne muodostu esteeksi työntekijöiden täyden potentiaalin hyödyntämiselle.
  • Secure Us to Secure Me: Tietoturvassa yhtiöt eivät ole uhreja vaan suuntimia. Ekosysteemeissä toimiville yrityksille verkottuneisuus on välttämättömyys mutta samalla altistaa ne riskeille. Johtavat yritykset tiedostavat tietoturvan merkityksen yhteistyössä ekosysteemien kanssa.
  • MyMarkets: Kuluttajien kohtaaminen reaaliajassa. Teknologia mahdollistaa entistä yksilöllisempien ja tarpeen mukaan tilattavien kokemuksien tarjoamisen kuluttajille, ja yritysten on uudistettava toimintaansa päästäkseen hyödyntämään näitä mahdollisuuksia.

*) Accenturen Technology Vision 2019.

Kuva: Accenture

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!