Hyöty panee jakamaan tietonsa – luottamus ratkaisee

Kuluttajien luottamuksen voittaminen ratkaisevaa uusien digipalveluiden kehittämisessä. Konsulttiyritys PwC:n selvityksessä kuluttajat ovat valmiita jakamaan henkilökohtaista dataa, mikäli siitä on heille riittävästi hyötyä. Toisaalta kuluttajien luottamus pitää myös ansaita, jotta tiedot pysyvät turvassa.

Kuluttajat toivottavat tervetulleiksi uuden teknologian mukanaan tuomat helpotukset, mutta suhtautuvat epäluuloisesti siihen, miten teknologia voi vaikuttaa heidän yksityisyyteensä. Konsulttiyritys PwC havaitsi tämän pitävän paikkansa kaikilla selvityksessä mukana olleilla markkinoilla.

Datan yksityisyyttä ja turvallisuutta pidettiin suurimpana huolenaiheena Etelä-Koreassa (74 %), Intiassa (70 %) sekä Yhdysvalloissa ja Kiinassa (molemmissa 69 %). Isossa-Britanniassa ja Saksassa huoli oli hieman vähäisempää, 66  ja 58 prosenttia

Toisaalta Etelä-Koreassa (51 %) uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita ja -palveluita käytetään kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä taloustietojen käsittelyyn ja tallentamiseen verrattuna Yhdysvaltoihin (35 %), Britanniaan (24 %) ja Saksaan (20 %). Taas Etelä-Koreassa (64 %) sekä Yhdysvalloissa ja Intiassa (molemmat 62 %) suostutaan kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä jakamaan terveystietoja terveyden tai elämänlaadun parantamiseksi.

Kun selvityksen yritysjohtajia pyydettiin luettelemaan kolme tärkeintä prioriteettiaan teknologiainvestoinneille, vain 40 prosenttia mainitsi kuluttajien varoittamisen tietomurroista tarpeelliseksi, vaikka kuluttajat pitivät tätä toiseksi tärkeimpänä tapana hälventää epäluuloja uusia teknologioita kohtaan. Luottamuksen menetyksellä voi olla kuitenkin merkittävä vaikutus teknologioiden käyttöönottoon ja liiketoiminalliseen menestykseen kokonaisuutenakin.

TAUSTAA: PwC:n raportissa Are we ready for the Fourth Industrial Revolution? tutkittiin 6 000:tta kuluttajaa ja yritysjohtajaa kuudessa maassa tavoitteena saada selkeä kuva kuluttajien asennoitumisesta uusiin teknologioihin ja niiden vaikutuksista elämään ja työntekoon.  Tutkittuihin teknologioihin sisältyivät tekoäly, esineiden internet, lohkoketjut ja 3D-tulostus.

Lisää: Are we ready for the Fourth Industrial Revolution?, kuluttajaosuus(LINKKI)