Enkelirahoitus ei kasvata, mutta varmistaa selviytymisen

Yksityisten bisnesenkeleiden rahoittamat yritykset eivät Etlan uuden selvityksen mukaan kasva muita nopeammin, mutta rahoitus lisää uudempien yritysten selviytymismahdollisuuksia. Valtaosa enkelisijoituksia saaneista yrityksistä saa myös julkista innovaatiorahoitusta kehitykseen.

Suomessa bisnesenkelit sijoittavat etenkin tieto- ja teknologiaintensiivisiin varhaisen vaiheen yrityksiin. Etlan selvityksen mukaan bisnesenkelit ovat viime vuosina sijoittaneet vuosittain muutamaan sataan yritykseen.

’’Enkelirahoitetuissa yrityksissä oli suhteellisesti enemmän sekä menestyjiä että epäonnistujia, vertailuryhmään verrattuna’’, arvioi Etlan tutkija Ilkka Ylhäinen. Hänen mukaansa tämä heijastelee sijoitusten riskipitoisuutta ja enkelisijoittajien valmiutta sietää riskiä sijoituksia tehdessään.

’’Toisaalta, sijoituksia saaneille yrityksille enkelirahoitus näyttäisi lisäävän niiden eloonjäämisen todennäköisyyttä, ainakin lyhyellä aikavälillä’’, pohtii Etlan Ylhäinen.

Etlan tulokset osoittavat, että julkinen innovaatiorahoitus on jossain määrin positiivisesti yhteydessä yritysten työllisyyden ja liikevaihdon kasvuun seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tutkimus vahvisti, että enkelisijoitukset kohdistuvat suurelta osin nuoriin tietointensiivisiin yrityksiin, joten ne osaltaan edesauttavat myös Suomen talouden luovaa uudistumista.

Sen sijaan vahvaa yhteyttä pelkän enkelirahoituksen saannin ja kasvun välillä ei löytynyt.  Analyysissa ei löytynyt myöskään vahvaa näyttöä siitä, että sekä enkeli- että julkista innovaatiorahoitusta samana vuonna saaneet yritykset olisivat kasvaneet keskimäärin muita yrityksiä nopeammin.

Bisnesenkelisijoituksia saaneista suomalaisyrityksistä noin 80 prosenttia on palvelusektorilla. Toimialoista yleisimpiä ovat ICT-palvelut (41 %) ja muut liike-elämän palvelut (17 %) sekä teollisuustoimiala (18 %).

Käytetty tutkimusaineisto pohjautui FiBANin (Finnish Business Angels Network) tilastoihin eli sen jäsenten vuosittain tekemiin sijoituksiin. FIBANin lisäksi mukana on Business Finlandin rahoituspäätöksiä koskeva aineisto, joka on yhdistetty Suomen Asiakastiedon ja Tilastokeskuksen yrityspohjaisiin rekistereihin.

Tutkimuksen tarkastelujaksona olivat vuodet 2013-2017. Tutkimus on Business Finlandin rahoittama.

Lisää: Ali-Yrkkö, Jyrki – Pajarinen, Mika – Ylhäinen, Ilkka: Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth, ETLA Report 97 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock