Yritykset varovaisia 5G-investoinneissa – myös IoT-ratkaisuissa

5G-investoinnit ovat konsulttiyritys EY:n (aiemmin Ernst & Young) mukaan kasvussa, mutta käytännön toteutukset  laahaavat jäljessä. Basta 15 prosenttia yrityksistä investoi tällä hetkellä uusiin 5G-tekniikoihin ja 69 prosenttia aikoo investoida 2-3 vuoden aikana. IoT-ratkaisut kiinnostavat, mutta vaativat  tekniikan lisäksi muutoksia yrityksen toimintamalleihin.

Useimmat maailman yrityksistä ovat vielä 5G-matkan alussa, kertoo EY:n ”Maximizing the 5G opportunity for enterprise” -selvityksessään. Esimerkiksi puolet (48 %) yrityksistä kokevat pystyvänsä toteuttamaan 5G- pohjaisia IoT (Internet of Things) -ratkaisuja, koska 74 prosenttia kertoo ratkaisujen vaativan myös merkittäviä muutoksia organisaation nykyisiin toimintamalleihin.

EY:n selvityksen mukaan 5G-teknologian mahdollistamien IoT -sovellusten ja käyttötapausten investointeja ohjaa edelleen pääosin tuottavuuden parantaminen. Tiedonhallinnan parantaminen (43 %), työn tuottavuuden nostaminen (41 %) ja yleiset kustannushyödyt sekä liiketoiminnan tuottavuus (40 %) ovat IoT -investointien hyötyjä.

Sen sijaan uuteen kasvuun tähtäävien IoT-toimenpiteiden, kuten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (30 %), olemassa olevien liiketoimintamallien muuttaminen (29 %) tai uusille markkinoille menon (28 %) osuus on vielä vähäisempää.

”Nykyisistä IoT -käyttötapauksista suurin osa voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla ratkaisuilla”, toteaa EY:n Suomen teknologiakonsultoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja Kimmo Kaskikallio.

”Kriittisenä infrastruktuurina 5G lupaa tietoturvasta paljon, mutta kypsymättömyyden vuoksi avaa myös paljon uusia haavoittuvuuksia. Riskienhallinnan kokonaistarkastelu on syytä sisällyttää kiinteäksi osaksi 5G-sovellusten suunnittelua ja toteutusta”, jatkaa Kaskikallio.

Konsulttiyrityksen uuden raportin mukaan, syitä varovaisuuteen löytyy useita: tiedon tai osaamisen puute käyttötapausten määrittelyssä (75 %) sekä osaamisen puute 5G- teknologian hyödyntämisessä 4G -teknologiaan verrattuna (69 %). Lisäksi vastaajat kertovat integraatiohaasteista olemassa olevan infrastruktuurin kanssa (37 %) sekä 5G- teknologian kypsymättömyys (35 %).

Siksi ei ole ihme, että selvityksen vastanneet yritykset etsivät 5G- teknologian osalta sellaisia palveluntarjoajia, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja. “Yritykset etsivät tällä hetkellä 5G- kumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaispalveluita käyttötapausten suunnittelusta aina tietoturvasta huolehtimiseen”, toteaa EY:n pohjoismainen teknologiasektorin johtaja Kari Pasanen.

Maximizing the 5G opportunity for enterprise -raportissa varten kerättiin yhteen yli yli 1000:n globaalin organisaation valmiuksia, investointeja, tarpeita sekä haasteita 5G:n ja IoT:n (Internet of Things) hyödyntämiseen liittyen.

Lisää: Maximizing the 5G opportunity for enterprise -selvitys, EY  (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock / UT