Helsinki sai avoimesta tiedosta IoT-hyötyjä

Helsinki on saanut kolmivuotisessa SynchroniCity-hankkeessa datan hyötykäyttöön. Helsinki halusi edistää seitsemän eurooppalaisen kaupungin kanssa uudenlaisten IoT-kaupunkisovellusten syntymistä. Esimerkiksi kaupungin alueelta kerättävän datan avulla voitiin tuottaa kaupunkilaisille tietoa ilmanlaadusta ja liikenteestä.

Helsinki loi kolmivuotisessa ensimmäistä kertaa pohjaa markkinoille, joilla yritysten olisi helppoa tuottaa uusia kaupunkien dataa hyödyntäviä palveluja.  Haasteena on tosin ollut, että markkinat ovat olleet maakohtaisia, ja teknologiatkin kulloisistakin toimittajista riippuvaisia.

Siksi skaalautuvien datamarkkinoiden etuna on, että niiden avulla hyväksi havaittuja palveluja olisi mahdollista ottaa käyttöön maasta riippumatta. SynchroniCity-hankkeessa kaupungit jakoivatkin parhaita käytäntöjään IoT-rajapintamääritelmien, viitearkkitehtuurien, strategiadokumenttien, ohjenuorien ja onnistuneiden käytännön esimerkkien osalta.

“Meillä on ollut hyviä IoT-hankkeita, joilla olemme kehittäneet Helsingin kyvykkyyttä hyödyntää esineiden internetiä. Nyt päättynyt SynchroniCity-hanke toi Forum Viriumin datan harmonisointiin ja dataliiketoimintaan keskittyneiden aiempien projektien, kuten CitySDK- ja 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -hankkeiden, opit IoT-kontekstiin’’, kertoo projektipäällikkö Juha Nummila Forum Virium Helsingistä.

EU:n rahoittamassa SynchroniCity-hankkeessa oli Helsingin lisäksi Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Manchester, Milano, Porto ja Santander. Helsingissä SynchroniCity-hankkeen toteutuksesta vastasi kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki, joka on edistänyt kaupungin tavoitteita datan avaamisessa ja hyödyntämisessä sekä vaihtanut oppeja kansainvälisesti jo lukuisissa EU-hankkeissa.

Hankkeen tuloksena tunnistettiin, että kaupunkidatan markkinoilla on myös tarve huomioida reilu tekoäly Fair AI ja My Data eli kaupunkilaisten oma data sekä mahdollisuus päättää sen jakamisesta.

”Hankkeen oppeja tullaan hyödyntämään datastrategiamme toteuttamisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä mm. OASC-verkoston kanssa”, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Helsinki on aktiivisesti mukana myös MyData.org-liikkeessä.

Lisää: Synchronicity-hanke (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock