Suomi kouluttaa lisää lohkoketjuosaajia – myös tietoliikenteeseen

Oulun, Vaasan ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittavat lohkoketjuosaajien kouluttamisen osana Tehoa lohkoketjuista -hanketta. Sitä kuvataan seuraavaksi isoksi teknologia-aalloksi PC:n, Internetin ja mobiililaitteiden jälkeen. Lohkoketjutekniikoiden käyttöönottoa kirittävät myös nopeammat 5G- ja tulevat 6G-mobiiliverkot.

’’5G- ja 6G-älypuhelimien laskentakapasiteetti ja tiedonsiirtokyky mahdollistavat lohkoketjupalveluiden saatavuuden. Digitaalisesti hallittujen tapahtumien yksikkökustannus laskee voimakkaasti’’, kertoo Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut -tutkimusyksikön professori Petri Pulli Oulun yliopistosta.

Tulevaisuudessa lohkoketjulle ennakoidaan isoa roolia myös tulevaisuuden tietoliikenteessä, hallinnossa sekä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa tai vaikkapa verotuksen kaltaisissa laajoissa koko yhteiskuntaa koskevissa aihealueissa.

Tekniikan hyödyntäminen yhdistetään liiankin usein pelkkiin kryptovaluuttoihin, mutta lohkoketjutekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös esimerkiksi laki-, rahoitus- ja energia-alalla, logistiikassa ja esimerkiksi matkailussa, asuntokaupassa ja pelialalla.

’’Lohkoketju on teknologiana tunnettu ja sillä on jo sovelluksia, mutta sen laajamittainen läpilyönti edellyttää sekä uutta osaamista että tekemistä. Tässä hankkeessa tuotettujen koulutusratkaisujen tuloksena syntyy ainutlaatuinen yhdistelmä lohkoketjuosaamista ja kokemuksia lohkoketjun soveltamisesta’’. kertoo professori Veikko Seppänen Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutista-

Lohkoketjun käyttö on ollut vielä varsin rajallista, mihin suurimpana syynä on ollut puuttuva osaaminen. Osaajia on harvassa ja lohkoketjuihin liittyvää koulutusta ei ole juurikaan tarjolla. Nyt uusi kolmivuotisen Tehoa lohkoketjuihin -hankkeen tavoitteena on kartoittaa alan osaamistarpeet, suunnitella ja kehittää uudenlaista koulutusta sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli.

Neljän korkeakoulun välinen yhteistyö hankkeessa mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen. Hankkeen puitteissa pilotoidaan aluksi 30 opintopisteen lohkoketjukoulutus tutkinto-opiskelijoille. Sen lisäksi sisältöä tarjotaan täydennyskoulutuksena aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yritysten edustajille. Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen.

Kuva: Shutterstock