Akkumateriaaleja jätemetalleista ja köyhemmistä malmeista

Kriittisiä ja taloudellisesti merkittäviä metalleja, kuten akkujen kobolttia ja nikkeliä, voidaan ottaa EU-projektin mukaan talteen kannattavasti metallinjalostuksen jätteistä tai sellaisista malmieristä, joissa pitoisuudet ovat totuttua pienempiä. EU-projektissa oli mukana Suomesta VTT:n lisäksi Outotec.

Juuri päättyneessä, eurooppalaisessa Metagrow+-projektissa löydettiin keinoja, joilla esimerkiksi koboltin, nikkelin ja sinkin eurooppalaista omavaraisuutta voitaisiin nostaa 10–20 prosenttia pelkästään projektissa tutkittuja materiaalivirtoja hyödyntämällä.

Akkujen, tuulivoimaloiden ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa tarvitaan arvokkaita metalleja, joiden tuonnista eurooppalainen teollisuus on riippuvainen. Kehitettyjä menetelmiä voidaan lisäksi käyttää metallien talteenottoon muista materiaalivirroista.

Projektin tulokset auttavat kohti korkeampaa omavaraisuusastetta. Esimerkiksi merkittävän akkumetallin, koboltti tuodaan lähes 100 prosenttisesti ja nikkelikin lähes 60 prosenttia EU-alueen ulkopuolelta.

”Kehitimme ja vertasimme eri menetelmiä, joilla metalleja voidaan ottaa talteen metallinjalostuksen jätesakoista sekä köyhistä malmeista eli malmeista, joiden metallipitoisuuksia on pidetty liian pieninä kannattavalle talteenotolle’’, kertoo Metagrow+-projektin johtaja Päivi Kinnunen VTT:ltä.

’’Kiinnitimme huomiota erityisesti menetelmien kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Kehittämällä uusia ja yhdistelemällä vanhoja menetelmiä löysimme uusia keinoja lisätä muun muassa koboltin, nikkelin sekä sinkin talteenottoa”, Kinnunen kertoo.

Nelivuotisen METGROW+-projektin kokonaisbudjetti oli 7,9 miljoonaa euroa, ja projektiin osallistui 19 yritystä, tutkimusorganisaatiota ja yliopistoa yhdeksästä EU-maasta. Suomesta projektiin osallistui sitä koordinoineen VTT:n lisäksi Outotec.

Projektissa etsittiin myös käyttötapoja jäännösainekselle, josta metallit on jo otettu talteen. Lisäksi projektissa tuotettu MetGrow Calculator -verkkotyökalu sopii päätöksenteon tueksi muun muassa eurooppalaisille kaivoksille, kaivosteknologian kehittäjille, kierrättäjille ja poliitikoille.

Lisää: Metagrow+-projektin sivusto ja materiaalit (LINKKI) ja MetGrow Calculator (LINKKI).

Kuvituskuva: Outotec