Vaasan yliopisto kehittää kyberturvallisuutta energiaverkkoihin

Tulevaisuuden älykäs energiatuotanto voi olla entistä alttiimpi kyberiskuille. Turvallisuus on nousemassa haasteeksi kun järjestelmät digitalisoituvat, hajautuvat ja verkottuvat.  Siksi Vaasan yliopisto on aloittamassa hankkeen, jossa kehitetään keinoja energiaverkkojen kyberturvallisuuden parantamiseen.

Muutama vuosi sitten Ukrainassa hakkerit katkaisivat sähköt murtautumalla sähkönjakelua ohjaaviin tietojärjestelmiin. Ja mitä enemmän älyä järjestelmiin kertyy, sitä haavoittuvimpia ne ovat kyberhyökkäyksille. Vaasan tutkimushankkeessa on kyse varautumisesta merkittäviin riskeihin.

”Energiajärjestelmän hallintaan liittyvää tietoa liikkuu yhä enemmän verkossa paikasta toiseen. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä hyökkäyspinta-alaa rikollisille”, luonnehtii Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen.

Kaksivuotinen Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems eli CR-DES- hanke on saanut Pohjanmaan Liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)-rahoitusta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana Wärtsilä, ABB, Arcteq, Wapice, Vaasan Sähkö ja VASEK.

’’Haluamme kasvattaa osaamista energiajärjestelmien kyberturvallisuuteen liittyen sekä tukea yrityksiä uusien liiketoiminta-avausten kehittämisessä’’, Tero Vartiainen sanoo.

Yliopisto haluaa hänen mukaansa tukea yrityksiä myös uusien liiketoiminta-avausten kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa hankitana reaaliaikasimulaattorialusta, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti testata älykkään sähköjärjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ja sovellusten toimintakykyä ja valmiutta häiriötilanteissa sekä kykyä palautua niistä.

Reaaliaikasimulaattorin hankintaan on saatu erillistä investointirahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta. Vaasassa aiotaan kehittää myös IEC 61850 ja IEC 62351 -standardeihin perustuva kyberturvaprotokolla sekä reaaliaikainen simulaatiomalli. Hankkeessa luodaan myös tiekartta energiajärjestelmien kyberturvallisuuskoulutukselle ja ohjeistus kyberturvallisuusharjoitusten toteutukselle.

Lisää: Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi – Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems -hankkeen nettisivut (LINKKI).

Kuva: Shutterstock