Laaja selvitys kyberturvallisuuden harjoitusympäristöistä – lue raportti!

Eurooppa valmistautuu kyberhyökkäyksiin aktiivisesti kymmenillä harjoitusympäristöillä. Nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) on selvitetty laajemminkin kyberturvallisuusympäristöjä ja niiden ominaisuuksia. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Mukana on kaikkiaan 39 eri harjoitusympäristöä. Mukana linkki raporttiin.

Kyberturvallisuusharjoitusympäristöjä (cyber range) on Suomessa maakohtaisesti eniten eli seitsemän. Ruotsista vastaavia ympäristöjä löytyi neljä, Saksasta ja Kreikasta kolme ja loput jakautuvat tasaisesti eri puolille Eurooppaa.

Useisiin testiympäristöihin on mallinnettu toimialakohtaisia järjestelmiä, jotka usein liittyvät kriittiseen infrastruktuuriin, kuten teollisuuteen- ja prosessiautomaatioon, IoT-ympäristöihin ja logistiikkaan. Vain harvat ympäristöt on mallinnettu Internetin realistisen käytön näkökulmasta.

Kuva: Selvityksen perusteella raportoidut kyberturvallisuusympäristöt maittain. Lähde: Heli Sutinen/JAMK.

Kyberharjoitusympäristöjä käyttivät selvityksen mukaan pääsääntöisesti yritykset ja julkiset organisaatiot sekä insinööri-, kandidaatti- ja maisteritasoisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

’’Harjoitusympäristöissä järjestettävät kyberharjoitukset vaihtelevat lyhytkestoisista harjoituksista usean päivän mittaisiin kansallisiin kyberhäiriötilanneharjoituksiin. Kansainvälisiin yhteistoimintaharjoituksiin osallistuu puolestaan eri valtioiden organisaatioita’’, kertoo projektipäällikkö Jani Päijänen JAMKin IT-instituutista.

Suomen harjoitusympäristöt ovat JAMKin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksessa (JYVSECTEC), VTT:llä, Tampereen yliopistolla, Turun ammattikorkeakoululla, Rugged Tooling Oy:lla sekä kahdella anonyyminä pysyttelevällä toimijalla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:ssa toteutettu selvitys on CyberSec4Europe tutkimus- ja kehittämishanketta, johon osallistuu 43 toimijaa 20 eri EU-jäsenvaltiosta sekä kahdesta liitännäismaasta. Suomesta mukana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja VTT. Projektia rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta.

Lisää: Raportti (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock