Avoimet datavirrat tarjoavat uuden mahdollisuuden

Suomalaiset teollisuusyritykset ovat entistä halukkaampia avaamaan datavirtojaan laajempaan käyttöön. Samalla ne voisivat vauhdittaa siirtymistä teollisen datatalouden uuteen vaiheeseen, jossa toimintaa nopeutetaan, parannetaan laatua ja ennakoidaan paremmin koneiden sekä asiakkaiden toimintaa. Suomessa keinoja haetaan uuden Intelligent Industry -ekosysteemin avulla.

Teollisuuden datasta jää maailmanlaajuisesti jopa 98 prosenttia jää hyödyntämättä, joten on tärkeää, että Suomi on aktiivisesti mukana kehittämässä teollisen datan jakamisen malleja, joita Euroopassa luodaan parhaillaan.

Datan hyödyntämisen esteitä pitää vähentää. Keskeisenä haasteena tällä hetkellä on se, miten saadaan yritykset toimimaan yhdessä yhteisen suuremman tavoitteen saavuttamiseksi.

Kuva: DIMECC/Shutterstock

”Valmistavan teollisuuden yrityksistä 80 prosenttia on vielä vaiheessa, jossa toimintoja pitää radikaalisti uudistaa, jotta data saadaan tukemaan liiketoimintaa. Datan tehokkaampi käyttö puolestaan lisää yrityksen liikevaihtoa jopa 2–3 prosenttia”, viittaa Intelligent Industry -ekosysteemin vetäjä Antti Karjaluoto DIMECC Oy:stä kansainvälisiin tutkimustuloksiin.

”Ekosysteemimme halusi ottaa kantaa, että Suomen on toimittava nyt, jotta teollisuusyrityksemme pystyvät saavuttamaan kaiken sen hyödyn, jota digitaalinen alustatalous mahdollistaa. Toimia tarvitaan sekä kansallisesti, että yhteisen edun ajamisessa eurooppalaisella tasolla”, sanoo Juha Pankakoski, Intelligent Industry -ekosysteemin puheenjohtaja ja Konecranesin teknologiajohtaja.

Intelligent Industry -ekosysteemiin kuuluvat Konecranes, HT Laser, Elekmerk, Fastems, Nokia, Prima Power, Raute, Innofactor, TietoEVRY sekä Melkki. Toimintaa rahoittaa yritysten omien investointien lisäksi Business Finland. Ekosysteemin ekosysteemi määrittelee tuoreessa Industrial data economy for Finland -julkaisussaan, mitä vaaditaan, että suomalaiset teollisuusyritykset pystyvät hyödyntämään datatalouden tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisää: Industrial data economy for Finland -julkaisu, DIMECC (LINKKI)

TAUSTAA: Uusi datatalous muuttaa teollisuusyritysten verkostoa radikaalisti. Eri toimijoiden on uskallettava ja pysyttävä jakamaan dataansa pysyäkseen kehityksessä mukana ja luodakseen uudenlaista liiketoimintaa. Sitä syntyy erilaisten data-aineistojen yhdistämisestä, suodattamisesta ja jalostamisesta eri toimijoiden kesken. Tätä tapahtuu arvo- ja tuotantoketjun eri vaiheissa sekä yksittäisen tehtaan eri koneiden välillä.

EU:n datastrategia julkaistiin vuoden 2020 alussa ja monet Euroopan maat ovat käynnistäneet kansallisia Industry 4.0 data-aloitteita. Teollisuuden datanjaon eurooppalaisia malleja luodaan parhaillaan ja tässä työssä myös Suomen pitää olla aktiivisesti mukana.

Kuvituskuva: Shutterstock