Ohjausrele on vaihtoehto PLC-logiikalle

Modernien ohjausreleiden käytöllä voidaan Eatonin mukaan vähentää  teollisten kehitysprojektien tai älykkäiden rakennusten kokonaiskustannuksia. Yrityksen mukaan uudet ohjausreleet tarjoavat ohjelmoitavan logiikan (PLC) sijaan vaihtoehdon myös IoT-järjestelmiin.

Reletekniikan viimeaikainen kehitystyö on avannut Eatonin mukaan  ohjausreleille uusia käyttömahdollisuuksia muun muassa kehittyneiden I/O-ominaisuuksien myötä. Esimerkiksi EasyE4-ohjausreleen avulla digitaalisia sisääntuloja voi käyttää keskeytystuloina, mikä aiemmin oli mahdollista vain monimutkaisissa ohjausyksiköissä.

Ohjausreleiden nykyaikaiset liitännät mukautuvat tulevaisuuden vaatimuksiin ja soveltuvat erinomaisesti tilanvalvontaan tai ennustavaan ylläpitoon.

Myös ohjausreleiden sisäänrakennettu Ethernet-väylä tukee muun muassa Modbus TCP -protokollaa. Se yksinkertaistaa sekä järjestelmätason datayhteyksiä että pilvipalvelujen hyödyntämistä.

Eaton on julkaissut netissä teknisen selvityksen, joka esittelee näiden uuden sukupolven ohjausreleiden soveltuvuutta automatisointiratkaisujen toteuttamiseen.

Julkaisu keskittyy  siihen, kuinka älyohjausreleet tarjoavat  kustannustehokkaan vaihtoehdon PLC-ohjaimille varsinkin yksinkertaisimmissa ja keskitason monimutkaisten koneiden osalta.

Eatonin selvityksessä käsitellään myös sitä, missä määrin niiden laajennettu toiminnallisuus voi vastata yhä suurempiin tarpeisiin koneenrakennussa.

Uudessa selvityksessä käydään läpi myös, miten tekniset ohjelmointikielet, kuten ladder diagram (LD) tai structured text (ST), avaavat uusia käyttömahdollisuuksia ohjausreleille, joita tullaan väistämättä vertaamaan PLC-ratkaisuihin.

Lisää: Eaton (LINKKI) ja EasyE4-relejulkaisu (LINKKI, vaatii rekisteröinnin)

Kuva: Eatonin EasyE4 ohjainrele näytöllä.