Digia hakee freelancer-verkostosta lisää IT-osaajia

Ohjelmistoyhtiö Digia laajentaa freelancer-koodaajien Hub-toimintaa. Yritys ostaa konsulttiyritys NSD:n ja kasvattaa freelancer-verkostoaan merkittävästi. Taustalla IT-alan työkulttuurin murros ja asiakkaiden laajentuneet tarpeet. 

Digian Hub tulee tarjoanaan jatkossa yli 1800 ammattilaisen kehittäjäverkoston, jonka kautta yritykset eri toimialoilla voivat hankkia ammattilaisia suoraan omiin ohjelmistokehityshankkeisiinsa.

Keskeisessä roolissa on ostetun NSD:n yli 1600 freelancerin ammattilaisverkosto.  Digia julkisti vasta keväällä perustavansa Digia Hub -nimisen verkoston IT-alan freelancereille. Yrityskaupan myötä Digia Hubin toiminta kasvaa merkittävästi.

Freelancer-yhteistyöverkoston vahvistamisen taustalla on murros, joka koskee IT-alaa ja työn tekemisen tapoja laajemminkin: perinteisen palkkatyön rinnalla pienyrittäjyys kasvattaa suosiotaan.

”Kokonaispalvelun rinnalla pystymme nyt Digia Hubin kautta palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin myös silloin, kun asiakas tarvitsee suuren määrän osaavia ammattilaisia omassa ohjauksessaan työskenteleviin tiimeihin”, sanoo Harri Vepsäläinen, Digia Digital -palvelualueen vetäjä.

”NSD:n freelancer-verkosto sekä hiottu toimintamalli tuovat merkittävää vahvistusta keväällä käynnistetyn Digia Hubin toimintaan. Toisaalta NSD on vakaata, kannattavaa liiketoimintaa tekevä ohjelmistokehitysyritys, joka vahvistaa etenkin Java- ja .NET sekä data-analytiikka-liiketoiminta-alueitamme”, Harri Vepsäläinen sanoo.

”Freelancer-verkoston vahvistaminen on meille tässä yrityskaupassa kuitenkin pääasia”, hän painottaa.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupalla ei ole vaikutusta NSD:n henkilöstön työsuhteisiin. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA).

Kuvituskuva: Shutterstock