Raportti: Tekoälyn jarruna datan ja osaamisen puute

Tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa, kertoo uusi State of AI in Finland -raportti. Silti alueen investoinnit ja osaaminen kasaantuvat varsin pieneen määrään yrityksiä: huolen aiheeksi raportissa nouseekin, jäävätkö hitaasti liikkeelle lähteneet yritykset digitalisaation kelkasta.

Suomen tekoälykentän toimijat ovat koonneet kattavan raportin tekoälyvalmiuden, -osaamisen ja tekoälyn hyödyntämisen tilasta Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tutkimustietoa ja konkreettisia sovellusesimerkkejä on koottu yhteen tässä mittakaavassa.

Raportti kertoo tekoälyn tilasta Suomessa: julkinen sektori loistaa ja yli 1200 yritystä käyttää tekoälyä päivittäin – kasvun jarruina datan ja osaamisen puute.

”Raportti on mairitteleva Suomelle: useat kansainväliset selvitykset nostavat meidät maailman kärkivaltioiden joukkoon tekoälyvalmiuksen osalta, ja julkishallinnon strategiaa ja panostuksia kiitellään. Julkisomisteiset organisaatiot, kuten Yle, Posti ja Helen, ovat investoineet merkittävästi tekoälyyn”, summaa Suomen Tekoälykiihdyttämön vetäjä Alexander Törnroth.

Maailmanlaajuiseksi menestystarinaksi on noussut myös Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhdessä tuottama, tekoälyn perusteisiin pureutuva Elements of AI -kurssi, joka on kerännyt jo yli puoli miljoonaa osallistujaa. Yksityishenkilöiden tiedonjano ei kuitenkaan ainakaan vielä näy yrityksissä osaamisen kasvuna.

”Suomessa on ainakin 1240 yritystä, jotka hyödyntävät tekoälyä päivittäin. Vaikka luku on kasvanut nopeasti, yritysten mukaan ymmärtämättömyys tekoälyn soveltamismahdollisuuksista on edelleen kasvun suurin este’’, Törnroth painottaa.

Hänen mukaansa tarvitaan tekoälytekniikan ‘Elements of AI organisaatiolle’ -tyyppisen kurssin, joka tuo osaamisen organisaatiotasolle. Myös datavarantojen puute nousee esiin esteenä tekoälyn soveltamiselle. Organisaatioissa tulee käynnistää datan kartoitus, josta selviää, mistä toiminnoista olisi saatavissa käyttökelpoista dataa”,

Törnroth pitää ongelmallisena myös investointien ja osaamisen kasaantumista pieneen määrään yrityksiä. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka ovat jo investoineet digitalisaatioon, tekevät todennäköisesti niin myös jatkossa.

Sama ilmiö ulottuu tekoälyyn: yritykset, jotka ovat tällä hetkellä pisimmällä tekoälyn hyödyntämisessä, aloittivat määrätietoiset panostukset osaamiseen jo viisi vuotta sitten ja ovat tämän jälkeen vain kiristäneet investointien tahtia.

“Tähän kahtiajakautumiseen olisi syytä herätä. Tarvitsemme entistä enemmän samaistuttavia esimerkkejä tekoälyn hyödyistä”, Törnroth sanoo.

Lisää: State of AI in Finland -raportti (LINKKI)

TAUSTAA: State of AI in Finland -raportti kokoaa kuvan Suomen tekoälyvalmiudesta ja soveltamiskyvystä sekä luo yhteisen vision Suomen tekoälykentälle. Raportissa esitellään 25 käytännön esimerkkiä tekoälyn soveltamisesta. Raportin takaa löytyy iso joukko toimijoita: Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA,  Teknologiateollisuus, Vake, TEM, Business Finland, tekoälyn tutkimusorganisaatio FCAI, Reaktor ja Silo AI.  Raportti on englanninkielinen, mutta se on ilmestymässä myöhemmin myös suomeksi.