Teknologiateollisuudelta miljoona euroa yliopistoille

Suomalainen teknologiateollisuus osallistuu etujärjestönsä kautta yliopistojen varainhankintakampanjaan lahjoittamalle kymmenelle yliopistolle yhteensä miljoona euroa. Kukin yliopisto saa lahjoituksena 100 000 euroa.

Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto UEF.

Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran päätös osoittaa 100 miljoonan euronkertaluonteinen panostus yliopistojen pääomittamiseen. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella.  Siksi yliopistot ovat käynnistäneet vastinrahoitukseen liittyvän varainhankintakampanjan.

Kuva: Jyväskylän yliopisto/kuvituskuva

Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset ja 100-vuotissäätiö ovat lahjoittaneet korkeakoulutukseen viime vuosina yhteensä yli 150 miljoonaa euroa. Alan yrityksille korkeakoulutus on ratkaisevan tärkeää ja laajemminkin koko Suomelle. Työelämässä tarvitaan paljon aiempaa enemmän korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista.

Teknologia-alan yrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja osuus on ollut pitkään kasvussa. On perusteltua, että Suomessa lisätään korkeakoulutuksen määrää korkeakoulutuksen vision 2030 mukaisesti.

Tosiasia on myös, että kestävä kasvu tulee olemaan mahdollista vain, jos meillä on tahtoa ja kykyä panostaa digitalisaatioon, vähähiilisyysratkaisuihin ja kiertotalouteen. Vuonna 2019 Suomen T&K-panostukset olivat Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuutena 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Hallituksen tavoite on neljä prosenttia.

Kuvituskuva: Shutterstock