Teollisuus kiinnostui 5G-ratkaisuista – SISU-jatkohanke tulossa

Oulun yliopiston koordinoima 5G-verkkoja ja niitä hyödyntäviä sovelluksia teollisuudelle kehittänyt 5G VIIMA -projekti päättyy pian. Kaksivuotinen hanke keräsi seitsemän tutkimusosapuolta ja parikymmentä yrityspartneria tutkimuskonsortioksi. Nyt suunnitelmissa on uusi aihetta jatkava teollisuushanke SISU.

Oulun yliopiston koordinoiman 5G VIIMAN ytimessä olivat kaksi 5G-teknologian keskeistä kohdetta: paikalliset verkot sekä Internet of Things, ”esineiden internet”. Yhä useampi toimija on kiinnostunut omasta, suljetusta viestintäverkosta, ja 5G voi toteuttaa toiveen.

Tutkija Marja Matinmikko-Blue, Oulun yliopisto

”5G VIIMASSA oli mukana useita erilaisia teollisia käyttöpaikkoja, kuten Oulun Satama, jossa on monia toimijoita, sekä Nokian tehdas, joka on suljettu ympäristö’’, kertoo Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimusyksiköstä tutkija Marja Matinmikko-Blue.

Hankkeen koordinaattori Olli Liinamaa samasta tutkimusyksiköstä muistuttaa langattomuuden eduista.  ”Jos laitteet liikkuvat, niiden tiedonsiirto pitää tietysti toteuttaa langattomasti, mutta langattomuudella ratkaistaan monta pulmaa myös liikkumattomien koneiden tapauksessa, jos niiden sijoittelu muuttuu. Kaapelointi jää pois, samoin vikaherkät reititysmuutokset’’, Liinamaa sanoo.

Hankekoordinaattori Olli Liinamaa, Oulun yliopisto.

Yhteisen keskusteluympäristön ja kokeilukulttuurin luominen oli hankkeen keskeisin saavutus. ”Nimenomaan tietojenvaihtoa on pidetty hyödyllisenä”, Matinmikko-Blue kertoo.

Lisäksi tarvitiin hänen mukaansa ymmärrystä säädöksistä. Siksi 5G VIIMAAN osallistui myös regulaattori – Liikenne- ja viestintävirasto Traficom – joka selvensi tietoliikenteen sääntelytilannetta ja kertoa esimerkiksi 5G-käyttöön tulevista radiotaajuuksista.

Hankekoordinaatto Liinamaa myöntää silti, että moni kysymys on vielä vastausta vailla.  ”Vaikka hankkeessa toteutettiinkin lukuisia kokeiluja todellisessa ympäristössä, 5G-verkoista puuttuu vielä lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia ja teollisten sovelluksien kaupallistamisessa ollaan vasta aivan alkumetreillä’’, Liinamaa sanoo.

Hanke on saamassa jatkoa SISU-hankkeesta. Sen keskeinen asia ovat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka leimaavat hanketta kaikenkattavasti: kestävyyteen pyritään niin teollisuuden toiminnoissa kuin niihin kehitettävissä ratkaisuissakin.  Myös energiatehokkuus on ollut yksi koko 5G:n kehittämisen lähtökohdista: aiempaa suurempi tiedonsiirtokapasiteetti edellyttää, että yhtä bittiä kohti käytetään vähemmän energiaa.

Uuteen SISUKSI nimettyyn kaksivuotiseen uuteen hankkeeseen on saatu mukaan yli 15 teollisuuspartneria ja seitsemän tutkimuslaitosta; tarvittavat osaset alkavat olla kasassa – vain rahoitus odottaa hankkeen starttaamista.

Kuvat: Shutterstock ja Oulun yliopisto