Rautateille pian viisi kertaa nopeampi nettiyhteys

Valtion rautatiet parantaa kaukojunien verkkoyhteyksiä 4,5 miljoonan euron investoinnilla. Juniin luvataan keskimäärin viisi kertaa nykyistä nopeammat sekä tasalaatuisemmat yhteydet. Ensimmäiset muutostyöt valmistuvat kuluvan vuoden lopulla ja kaikkiin juniin vuoden 2022 aikana.

Uudistuksessa nykyinen junan sisäverkko korvataan uusilla laitetekniikoilla. Vaunujen välille asennetaan myös kaapelit, jolloin verkkoyhteys säilyy myös vaunusta toiseen siirryttäessä.

Verkkouudistuksen myötä nopeisiin Pendolinoihin, Intercity-juniin ja kaksikerroksisiin yöjuniin saadaan viisi kertaa nopeammat yhteydet.  Niitäkin nopeampien yhteyksien tarjonta edellyttäisi kuitenkin VR:n mukaan kokonaan uusia panostuksia radanvarren verkon kehittämiseen.

Siksi VR jatkaa aktiivista keskustelua teleoperaattoreiden ja viranomaisten kanssa, jotta radan varteen saataisiin enemmän mastoja ja tukiasemia ja myös radanvarren laajakaistaverkkoa kehitettyä.

Matkapuhelinverkon investoinnit ovat VR:n mukaan välttämättömiä ja luonnollinen seuraava askel junien verkkoyhteyksien kehittämiseksi, ja tukevat myös kehitteillä olevaa liikenne- ja viestintäministeriön Digirata-hanketta.

Datankäyttö on junissa lisääntynyt VR:n mukaan voimakkaasti viime vuosina, koska tarjolla olevia digitaalisia palveluita käytetään ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työntekemisen tavat ovat laajentuneet ja etätöiden tekeminen lisääntynyt.

Asiakastutkimusten mukaan junien sisäverkon toimivuus onkin yksi keskeisimpiä asiakaskokemukseen vaikuttavia elementtejä.

”Nykyinen junien internetyhteys ei enää vastaa asiakkaidemme tämänhetkisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin’’, sanoo myös matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.  ”Yhteydet vaihtelevat juna- ja paikkakohtaisesti: osassa junaa yhteys toimii hienosti koko matkan ajan, kun taas toisessa kohtaa yhteys ei ole riittävän hyvä”, Simola kuvaa tilannetta

VR haluaakin junien internet-verkon uudistuksen avulla, että asiakas voi tulevaisuudessa luottaa siihen, että pystyy junamatkan aikana käyttämään täysmääräisesti haluamiaan digitaalisia palveluita, osallistumaan ongelmitta palavereihin ja tekemään töitä tehokkaasti myös junassa.

Kuva: VR