Selvitys: Esineiden internet jatkaa kasvuaan

Esineiden internetin eli IoT:n käyttö jatkaa kasvuaan suomalaisissa yrityksissä, kertoo teleoperaattori Elisa tekemänsä kyselyn perusteella. Myös uudet mobiiliverkon teknologiat NB-IoT ja LTE-M tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia myös IoT:n hyödyntämiseen.

Elisan tuoreessa kyselytutkimuksessa yhä useampi suomalaisyrityksen tai organisaation ICT-päättäjä kertoo liiketoiminnan hyötyvän taloudellisesti IoT:n käytöstä. Dataan pohjautuva liiketoiminnan johtaminen on entistä helpompaa, kun IoT mahdollistaa tiedonsaannin reaaliaikaisesti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi eri kohteista.

Kyselyssä 66 prosenttia vastanneista yli tuhat henkilöä työllistävistä yrityksistä kokee IoT:n tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi oman liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. Kaikenkokoisia yrityksiä tarkastellessa vastaava osuus oli 51 prosenttia.

’’Yli 10 000 suomalaista ja kansainvälistä yritysasiakasta hyödyntää jo Elisan IoT-ratkaisuja, -laitteita, -liittymiä, -alustoja ja -sovelluksia erilaisiin tarpeisiin ja käyttötilanteisiin’’, taustoittaa Elisan mobiiliratkaisujen johtaja Eetu Prieur.

Hänen mukaansa entistä kattavampi mobiiliverkko ja myös maan alla kuuluvat verkkoteknologiat takaavat sen, että enää ei ole olemassa sellaisia kohteita, joissa IoT-teknologiaa ei voisi käyttää.

’’IoT-teknologialla on merkittävä rooli tulevaisuuden palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämisessä. IoT on valjastettu eri toimialoilla erilaisiin tarpeisiin’’, arvioi Elisan Eetu Prieur.

Hyvä esimerkki on Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Stara, jolla on ensi käden kokemus siitä, miten IoT sujuvoittaa arkea massiivisen kalustomäärän ylläpidossa. Staran kalustorekisteri kerää sovellukseen sijaintitietoa kaluston osiin sijoitetuista mittalaitteista. Rekisterin kartalta löytyvät niin kuormalavat kuin puistonpenkitkin.

Kaluston paikannuksen lisäksi IoT:n avulla pystytään esimerkiksi lukemaan sähkömittareita etänä fyysisten käyntien sijaan. Myös vesihuoltoala on kohtaamassa muutoksen mittarien luennassa ja ensimmäiset yhtiöt hyödyntävätkin jo vesimittarien etäluentaa.

Taustaa: Kyselytutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy. Tutkimukseen vastasi 224 henkilöä, jotka edustavat 202 suomalaista yritystä ja organisaatiota. Vastaajat ovat edustamissaan yrityksissä päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Kuvituskuva: Shutterstock