Innovaation mittaaminen on vaikeaa, mutta arvokasta

Tutkimurahoituksella on mitattavia vaikutuksia, mutta yhteiskunnan tuet ovat kasvattaneet innovaatioiden todennäköisyyttä suomalaisyrityksissä, selviää VTT:n InnoPack-hankkeen tuloksista. Selvityksen alaisena oli TKI-rahoituksen vaikutukset vuosina 1995-2018. Tässä linkit tutkimusraporttien lyhennelmiin.

InnoPack-tutkimuksen mukaan suomalaisyritykselle myönnetty innovaatiotuki on kasvattanut yrityksen todennäköisyyttä tuoda markkinoille merkittävä innovaatio. Tutkimuksessa selvitettiin myös menetelmiä eri innovaatiopoliittisten toimien vaikutusten arvioimiseksi ennakkoon.

Laajaan ja poikkeuksellisen kattavaan aineistoon perustuva tutkimushanke käsittää tietoa yli 230 000 yrityksestä sekä yli 2300 merkittävästä innovaatiosta. Niiden mukaan Business Finlandin (ja aiemmin TEKESin) TKI-tuki on ollut yhteydessä yritysten kasvaneeseen todennäköisyyteen synnyttää ja tuoda markkinoille uusia innovaatioita tuen myöntämistä seuranneiden kolmen vuoden aikana.

Yksi julkisen innovaatiopolitiikan haasteista on yrityksille suunnatun taloudellisen tuen vaikutusten mittaaminen. Tämä on ollut historiallisesti vaikea tehtävä: tietojen saatavuus ja innovaatioiden vaikeasti mitattava luonne ovat johtaneet rajalliseen näyttöön tukien hyödyistä.

”Suomessa julkisia varoja on myönnetty innovaatioiden edistämiseen vuosikymmenten ajan, mutta näyttöä tukien vaikutuksista on ollut vähän. Tämän tutkimuksen pohjalta meillä on uutta näyttöä julkisen TKI-rahoituksen positiivisesta vaikutuksesta innovaatioiden syntyyn. Lisäksi tutkimus tarjoaa päättäjille uusia työkaluja innovaatiopolitiikan suunnitteluun”, kertoo VTT:n erikoistutkija Robert van der Have.

Jotta julkisen sektorin TKI -rahoitus olisi tehokasta, läpinäkyvää ja vastuullista, on ratkaisevan tärkeää arvioida tieteellisesti, lisäävätkö tuet innovointia.

Tutkimus paljastaa myös erot toimialojen ja rahoitusmallien välillä. Jotkut alat näyttivät kuitenkin hyötyvän tuista enemmän kuin toiset. Tuista eniten hyötyneiden korkean teknologian yrityksissä ero merkittävien innovaatioiden luomisessa tukea saaneiden yritysten ja tukea saamattoman vertailuryhmän välillä oli 7,1 prosenttiyksikköä. Positiivisten tulosten havaittiin ulottuvan myös pieniin ja nuoriin yrityksiin huolimatta niiden tyypillisesti korkeammista riskiprofiileista.

Vuosien 1995 ja 2018 välisen aineiston analysoinnin lisäksi tutkimuksessa kehitettiin uusia data- ja vaikutusmalleja tulevien innovaatiopoliittisten toimien ennakoivaan arviointiin. Tämä saavutettiin yhdistämällä monikriteerinen arviointi ja järjestelmän dynaaminen mallinnus, jotta vaikuttavuutta pystyttäisiin arvioimaan laaja-alaisesti ja systeemisesti.

Tutkimuksessa kehitettyjä työkaluja ja lähestymistapoja sovellettiin ja pilotoitiin Suomen tekoälysektorille yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa.

Lisää: Do innovation subsidies generally work?, Business Finland/VTT (LINKKI1, pdf) ja (LINKKI2, pdf).