Langattomien kyberturvaa halutaan vahvistaa

Euroopan komissio haluaa parantaa langattomien laitteiden kyberturvallisuutta. Uudella radiolaitedirektiiviin liittyvällä säädöksellä pyritään varmistamaan langattomien laitteiden turvallisuus, ennen kuin niitä voidaan myydä Euroopan unionin alueella. Säädöksen hyväksymisen jälkeen tulee vielä vuoteen 2024 kesään kestävä siirtymäaika ja uudet standardit valmistukseen.

Euroopan komissio haluaa säädösehdotuksella vahvistaa uudet oikeudelliset vaatimukset kyberturvallisuutta koskeville suojatoimenpiteille, jotka valmistajien on otettava huomioon tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa.

Tänään ehdotetut toimenpiteet koskevat langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, tabletteja ja muita laitteita, joita käytetään viestintään verkossa, leluja ja lastenhoitoon liittyviä laitteita, kuten itkuhälyttimiä, sekä erilaisia puettavia älylaitteita, kuten älykelloja ja aktiivisuusmittareita.

Säädöksellä halutaan parantaa verkon häiriönsietokykyä. Langattomiin laitteisiin ja tuotteisiin on sisällytettävä ominaisuuksia, joilla estetään muun muassa, että laitteita voitaisiin käyttää verkkosivustojen tai muiden palvelujen toiminnan häiritsemiseen.

Samalla halutaan tehostaa kuluttajien yksityisyyden suojaa ja lasten suojelua verkossa. Valmistajien on estettävä uusilla toimenpiteillä luvaton pääsy henkilötietoihin tai niiden luvaton siirto ja samalla vähennetään taloudellisten petosten riskiä.

Delegoitua säädöstä täydennetään kyberuhkien sietokykyä koskevalla säädöksellä. Tämänpäiväinen ehdotus ja tuleva kyberuhkien sietokykyä koskeva säädös perustuvat joulukuussa 2020 esitellyn uuden Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategian toimenpiteisiin.  Tulevan säädöksen on tarkoitus kattaa useampia tuotteita koko niiden elinkaaren ajan.

Delegoitu säädös tulee voimaan kahden kuukauden tarkasteluajan jälkeen, jos neuvosto ja parlamentti eivät vastusta sitä. Voimaantulon jälkeen valmistajien on alettava noudattaa uusia oikeudellisia vaatimuksia 30 kuukauden siirtymäajan kuluessa. Näin valmistajilla on riittävästi aikaa sovittaa säädöksen piiriin kuuluvat tuotteet uusiin vaatimuksiin, ennen kuin vaatimuksia aletaan soveltaa arviolta vuoden 2024 puolivälissä.

Komissio tukee valmistajia uusien vaatimusten noudattamisessa pyytämällä myös eurooppalaisia standardointiorganisaatioita laatimaan asiaa koskevia standardeja. Valmistajat voivat myös todistaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden ilmoitettujen laitosten tekemällä arvioinnilla.

Lähde: EU:n tiedote (LINKKI) ja taustalinkit.

Kuvituskuva: Shutterstock