SAAB_maa_avaruustutka_satelliitit_www_reso_19012021