Tiukemmalla ohjelmistokehityksellä hiilidioksidipäästöt pienemmiksi

Älypuhelinten datansiirto on yli puolet verkkoliikenteestä, jonka kautta hiilidioksidipäästöjä syntyy entistä enemmän juuri mobiilisovellusten käytöstä. Silti niiden päästöihin voitaisiin vaikuttaa uuden selvityksen mukaan ekologisella ohjelmistokehityksellä. Alueesta on tehty LAB-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö suosituksineen.

Tieto- ja viestintäteknologia-ala (ICT) kuluttaa arviolta jopa kymmenen prosenttia maailman sähköstä, ja ICT-alan hiilijalanjälki on jo lentoliikennettäkin suurempi.

Osuudet, joista älypuhelimen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt syntyvät. Kuva myös havainnollistaa, millaisia reittejä pitkin data voi kulkea älypuhelimen ja datakeskuksen välillä. Lähde: Laura Salonen/LAB amk.

Videosisältöjen ja mobiilikäytön kasvaessa myös energiantuotanto paisuu entisestään. Vuonna 2020 videosisältöjen osuus oli lähes 80 prosenttia kaikesta verkkoliikenteestä ja osuuden odotetaan vain kasvavan.

Lahdessa ja Lappeenrannassa toimivassa LAB-ammattikorkeakoulusta on valmistunut YAMK-opinnäytetyö, jonka yhteydessä syntyi myös uudenlainen ekologinen toimintamalli, jonka avulla päästöt olisi mahdollista minimoida suunnitteluvaiheessa.

”Älypuhelimen käytössä päästöt tulevat datansiirrosta ja infrastruktuurista sen ympärillä eli datakeskuksista, verkostoista ja ylläpidosta. Silläkin on merkitystä, missä ja miten datansiirrossa käytettävä sähkö tuotetaan”, valottaa opinnäytetyön tehnyt Laura Salonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Laura Salonen kehitti opinnäytetyönsä yhteydessä uudenlaisen suunnitteluvaiheen ohjelistauksen, jonka avulla voidaan minimoida mobiililaitteen käytöstä syntyvät päästöt – niin käyttöliittymän kuin videoidenkin osalta.

Siinä vähempi on parempi. ”Ekologisen mobiilisovelluksen edellytyksenä on, että tulemme tietoiseksi ohjelmisto- ja käyttöliittymäsuunnittelun hyvistä käytännöistä energiatalouden kannalta”, kertoo Salonen.

Kuluttajan ylimääräistä liikkumista tulisikin hänen mukaansa sovelluksen sisällä välttää ja sovellukset tulisi suunnitella mahdollisimman yksinkertaisiksi. Jokainen siirtymä sovelluksessa, kun aiheuttaa datansiirtotarvetta.

Lisää: Laura Salosen opinnäytetyö on luettavissa verkosta (LINKKI,pdf).

Kuvituskuva: Shutterstock