Microsoftin pilvi on Suomessa suosituin

Suomalaiset suuryritykset hyödyntävät runsaasti pilvipalveluita. It-yhtiö Solitan teettämän selvityksen mukaan yritykset käyttävät selvästi eniten Microsoftin Azure-palvelua. Monilla on tosin käytössä useampia kuin vain yksi pilvipalvelu.

Tutkimukseen vastasi viime marraskuussa120 Suomen TOP 500 -yritysten pilvipalveluista vastaavaa johtajaa. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö IRO Research.

Selvityksen mukaan suomalaisista suuryrityksistä 61 prosenttia on siirtänyt osan palveluistaan konesalista pilveen ja 31 prosentille yrityksistä hallittu pilviympäristö on jo arkipäivää. Vain 7 prosenttia yrityksistä on vasta aloittamassa pilvisiirtymää.

”Suomalaisyritykset ovat siirtyneet etujoukoissa pilvipalveluiden käyttöön ja kokevat jo hyötyneensä pilvitransformaatiosta. Pilvipalveluiden hyödyntämisessä on kuitenkin suomalaisyritysten kilpailukyvyn kannalta vielä merkittäviä mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin globaaleilla markkinoillakin”, sanoo Solitan pilviliiketoiminnasta vastaava Karri Lehtinen.

Tutkimukseen vastanneista 71 prosenttia kokee pilvipalveluiden hyötyjen toteutuneen odotetusti, 11 prosenttia odotuksia paremmin ja vain 14 prosenttia odotuksia heikommin. Odotusten täyttymiseen vaikuttivat muiden muassa pilvipalveluiden käytön ja ylläpidon helppous pidemmällä aikavälillä, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen sekä käytön nopeutuminen ja skaalautuvuus. Pettymyksiä ovat aiheuttaneet palvelukatkokset sekä odotettua hitaampi liikkeelle lähtö projekteissa.

Pilvipalveluihin siirtymistä hidastavat selvityksen mukaan erityisesti henkilöresurssien puute sekä riittämätön osaaminen. Kumppaneiden rooli yritysten pilvisiirtymässä onkin merkittävä. Suomi ja Ruotsi ovat pilvisiirtymässä Eurostatin tilastojen mukaan Euroopan kärkimaat.

”Julkiset pilvipalvelut ovat demokratisoineet kilpailukenttää. Ennen vain suuremmilla yrityksillä oli resursseja rakentaa ympäristöjä esimerkiksi isojen datamassojen hyödyntämiseen. Nyt pilvipalvelut tekevät mahdolliseksi pienelle startupillekin kehittää ja tuotteistaa digitaalisia palveluita, ja tarjota niitä globaalisti”, kertoo Solitan Kari Lehtinen .

Tutkimus selvitti myös pilvipalveluiden aiheuttamia huolia yrityksissä. Eniten yritysten päättäjät ovat huolissaan tietoturvasta (53 %), henkilöresursseista (41 %) sekä pilvipalveluihin liittyvän sääntelyn muuttumisesta (40 %). Silti 68 prosenttia vastaajista kertoi pilvipalveluiden tietoturvan vastanneen odotuksia, ja vain 13 prosenttia koki tietoturvahaasteet odotettua vaikeammiksi.

Solitan tutkimuksen mukaan suurten suomalaisyritysten eniten käyttämät pilvipalvelut ovat Microsoftin Azure (82 %), Amazonin Web Services (34 %) ja Googlen Cloud Platform (27 %). Merkittävä osa tutkituista yrityksistä, 43 prosenttia operoi kuitenkin monipilviympäristössä eli niillä on käytössään useampi kuin yhden pilvitoimittajan pilvipalvelu.

Lisää: Tutkimusraportti (LINKKI, vaatii kirjautumisen)

Kuvituskuva: Shutterstock