Kiristyshaittaohjelmista merkittävä uhka kasvulle

Kiristyshaittaohjelmien aiheuttama uhka organisaatioiden tietoturvalle on kasvanut. Hyökkäyksiä tapahtuu vuosi vuodelta yhä enemmän, minkä lisäksi haittaohjelmat ovat aiempaa edistyneempiä, kertoo suomalaisen Innofactor Maailman talousfoorumin kyberturvallisuusraporttiin tukeutuen.

Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll kehottaa organisaatioita varautumaan kiristyshyökkäyksiin. Nykyisin kiristyshaittaohjelman kohteeksi voi joutua niin pieni kuin suurikin organisaatio toimialasta riippumatta.  Onnistunut tietomurto aiheuttaa taloudellisten seuraamusten lisäksi usein merkittävää mainehaittaa, josta toipuminen voi viedä pitkään.

Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll.

Huoli kiristysohjelmien aiheuttamista vahingoista välittyy Maailman talousfoorumin tekemästä selvityksestä, jossa kyberturvallisuusjohtajat nimeävät juuri kiristyshaittaohjelmat suurimmaksi organisaationsa tietoturvaa uhkaavaksi tekijäksi.

Pelkästään viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla kiristyshaittaohjelmien hyökkäysten määrä kasvoi jopa 151 prosenttia maailmanlaajuisesti, joten hyökkäyksen kohteeksi joutuminen on yhä todennäköisempää.

Tehokkain tapa suojautua kiristysohjelmilta onkin Innofactorin Jarno Limnéllin mukaan parantaa organisaation kyberresilienssiä eli kykyä ennakoida, kestää ja toipua mahdollisista kyberhyökkäyksistä.

Teknisen suojautumisen eli modernin päätelaitesuojauksen sekä muiden tietoturvaratkaisujen lisäksi kyberresilientti organisaatio on varautunut esimerkiksi tietoturvahäiriöihin myös hallinnollisesti luomalla ja jalkauttamalla tietoturvapolitiikan laatimalla tietoturvapoikkeamien hallintasuunnitelman.

Lisää: Maailman talousfoorun kyberturvallisuusraportti (LINKKI, pdf) ja Innofactoribn blogikirjoitus (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock