Bittium ja Insta kehittävät kvanttiturvallista teknologiaa

Bittium ja Insta ovat mukana Business Finlandin Digital Trust -ohjelman rahoittamassa Post Quantum Cryptography (PQC) -hankkeessa, jossa kehitetään kvanttiturvallista salausteknologiaa ja tuodaan sitä osaksi tuotteita ja ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää digitaaliseen luottamukseen perustuvien innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua. Bittium ja Insta yhdistävät hankkeessa osaamisensa kvanttiturvallisessa avaintenvaihdossa ja autentikaatiossa tarjoten siten entistä vahvempaa kyvykkyyttä asiakkaiden tiedon suojaamiseksi.

Hankkeen yhteistyön tuloksena on toteutettu toiminnallisuus Post Quantum Cryptography -pohjaiselle avaintenvaihdolle sekä varmennepohjaiselle autentikaatiolle. Turvakriittisissä tietojärjestelmissä käytetyt salaustuotteet Bittium SafeMove ja Insta SafeLink vastaavat näin tuleviin kvanttiaikakauden tietoturvavaateisiin.

Yhteistyössä on todennettu, että tuotteet pystyvät kommunikoimaan keskenään hyödyntäen CRYSTALS-perheen PQC-algoritmeja Kyber (Key Encapsulation Mechanism, KEM) ja Dilithium (Signature Mechanism), jotka ovat suunniteltu kestämään suurten kvanttitietokoneiden hyökkäyksiä.

Alun perin National Institute of Standards and Technology (NIST) käynnisti kansainvälisen prosessin yhden tai useamman kvanttikestävän avaimen salausalgoritmin hankkimiseksi, arvioimiseksi ja standardoimiseksi ja lähiaikoina NIST valitsee PQC-algoritmit, joista työstetään kansainväliset standardit seuraavan vuoden aikana.

Myöskään kansallista algoritmivalintaa ei vielä ole tehty. Bittium ja Insta ovat mukana kansallisessa valintaprosessissa PQC-hankkeen kautta. Hankkeessa toteutettujen ratkaisujen algoritmit on mahdollista vaihtaa mihin tahansa muuhun prosessissa mukana olevaan vaihtoehtoon, kun kansallinen suositus selviää. Nyt käytetyt CRYSTALS-perheen Kyber ja Dilithium -algoritmit on valittu turvallisuuden, suorituskykymittausten ja -arvioiden pohjalta.

Kuvituskuva: Shutterstock