Suomalaiskoodille hiilineutraaliusmerkki

Ohjelmistoalan ilmastoviisauden edistämiseksi Koodia Suomesta -järjestö on tuonut tarjolle uudenlaisen hiilineutraaliusmerkin, jonka avulla alan yritykset voivat osoittaa toimivansa ilmastoystävällisesti. Ensimmäiset merkit on myönnetty digitoimisto Konseptolle ja konenäköä teollisuuteen tarjoavalle Hiottulle.

Suomalainen ohjelmistoala on ollut monissa asioissa edelläkävijä. Hiilineutraaliuden suhteen näin ei kuitenkaan ole, mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Nyt Koodia Suomesta ry on luonut hiilineutraaliusmerkin, jonka tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja saattaa hiilineutraalius osaksi alan normaaleja käytäntöjä.

”ICT-alan päästöt ovat voimakkaassa kasvussa ja alalla on tuudittauduttu hyväntekijän maineeseen. Päätimme olla osa ratkaisua ja lanseerata hiilineutraaliusmerkin kiihdyttämään alan toimintatapojen muutosta ilmastoystävälliseksi’’, kertoo Koodia Suomesta ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kalliola.

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä, kertoo ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia vuodelta 2021.

Saadakseen Koodia Suomesta Hiilineutraali yritys -merkin yrityksen tulee laskea oman hiilijalanjälkensä vuosittain alalla yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Lisäksi yrityksen tulee sitoutua minimoimaan omaa hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan hiilijalanjälkensä vähintään vuosittain.

Koodia Suomesta ry on ollut aktiivisesti mukana TIEKEn Green ICT -hankkeessa ja antanut lausunnon ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmistelussa.

Vuonna 2021 Koodia Suomesta ry järjesti kaksi webinaaria, joissa Macon Oy:n asiantuntija Sanna Taskila opasti jäsenistöä hiilijalanjäljen laskennassa ja kompensoinnissa. Heinäkuussa 2022 Koodia Suomesta ry osallistuu Porissa SuomiAreenaan ja järjestää ohjelmistoalan hiilineutraaliudesta paneelikeskustelun.

Lisää: Koodia Suomesta hiilineutraalimerkin perusteet (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock