Sitran megatrendit 2023: Reilu digi tuo apua muutokseen

Meneillään oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronapandemia ovat kaventaneet näkymiämme vaikka pitkän ajan kehitystrendit eivät ole kadonneet minnekkään. Megatrendit tehtävänä ei olekaan yllättää, vaan kiinnittää huomiota kehityskulkuihin, joita meillä ei ole varaa jättää huomioimatta. Digitaalisuus tulee kaikkialle ja sen reiluuden kautta voidaan avittaa useimpia tulevaisuuden muutoksia.

”Yllätykset eivät synny tyhjästä – niiden taustalla on pidempiaikaisia muutoksia, megatrendejä. Muutosten ymmärtäminen auttaa hahmottamaan myös yllättävämpiä kehityskulkuja ja niiden synnyttämiä mahdollisuuksia. Jos jotakin tulevaisuudesta voi sanoa, niin sen, että yllätyksiä on luvassa lisää”, sanoo Sitran tulevaisuusasiantuntija ja tänään julkistetun Megatrendit 2023 -selvityksen toinen kirjoittaja Mikko Dufva.

Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra julkaisi edellisen megatrendikatsauksen alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon ja tuoneet isojakin muutoksia. Uusimmassa päivityksessä megatrendeihin on tullut uusia painotuksia ja myös jännitteet megatrendien välillä ovat eläneet ajassa.

Sitran megatrendit 2023 kuvaavat muutosten kokonaiskuvaa viiden teeman kautta, joita ovat luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous. Digitaalisuus vaikuttaa kaikkeen. Samalla käydään kiistelyä digimaailmanpelisäännöistä, uuden teknologian vaatimista resursseista ja yleisemmin teknologian kehityssuunnista, eli kilpailu digivallasta kiihtyy.

Myös talouden perusta rakoilee, kun globaali eriarvoisuus kasvaa ja ekologinen kestävyyskriisi etenee – tarve uudistaa taloutta voimistuu. Kaiken keskiössä on kuitenkin ekologinen kestävyyskriisi ja luonnon kantokyvyn mureneminen: ilmasto kuumenee, luonnon monimuotoisuus heikkenee hälyttävää vauhtia, luonnonvaroja kulutetaan liikaa ja jätteiden määrä kasvaa. ’’Jos tulevaisuutta ei oteta vakavasti, kohtaamme nämä asiat myöhemmin kriisimoodissa”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja.

Ja mikään muutos ei tapahdu irrallaan muista, ja yksittäistä trendiä tärkeämpää onkin tarkastella muutosten kokonaiskuvaa ja trendien välisiä kytköksiä. Esimerkiksi ympäristön tilan heikentyminen näkyy niin geopoliittisten jännitteiden kasvuna, talouden toimintaedellytysten heikentymisenä kuin hyvinvoinnin ongelmina. Samalla voidaan laajentaa digivaltaa ja rakentaa reilua digimaailmaa, jossa datan hyödyntäminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja auttaa kehittämään yhteiskuntia.

Tänään julkistetun Megatrendit 2023-raportin lisäksi Megatrendeihin syvennytään  kello 1300 verkossa alkavassa julkistustilaisuudessa, johon on ilmoittautunut jo noin 6000 ihmistä. Lisäksi yli 1100 tahoa on järjestämässä sen yhteyteen myös omat katsomotilaisuudet, jossa jatketaan tulevaisuuskeskustelua megatrendeistä.

Sitran megatrendit 2023 -raportti on julkaistu pdf-version lisäksi painettuna versiona. Tunnukset nidotulle versiolle ovat ISBN 978-952-347-300-3 (nid.) ja ISSN 1796-7104 (nid.). Varsinaisen raportin lisäksi Sitra julkaisee päivityksen megatrendikorteistaan, joista on tulossa lisäksi digiversiot. Sitran verkkosivuilla julkaistaan myös useampi työkalu niin ryhmille kuin kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle megatrendien työstämiseen.

Sitran Megatrendit 2023 raportin tärkeimmät elementit

  • Ekologinen jälleenrakennus
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Korjaava ja uusintava talous
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Reilu digimaailma

Lisää: Sitran (LINKKI) megatrendit 2023 -raportti (LINKKI, pdf) ja aiempien vuosien megatrendi-raportteja käsitelleet uutiset ja linkit, vuosi 2020 (LINKKI) ja 2016 (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty linkit