Teknologiaosaaminen korostuu megatrendeissä

Sitran vuoden vaihteessa julkistama Megatrendit 2020 -selvitys tarjoaa kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi keskittyä alkavana vuosikymmenenä. Yksi niistä on ekologian lisäksi teknologinen osaaminen, joka sulautuu kaikkeen mahdolliseen. Tässä latauslinkki 72 sivuiseen selvitykseen  ja 9.1.2020 järjestettävään esittelytilaisuuteen.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran uusin megatrendit 2020 -selvitys pureutuu alkaneeseen vuosikymmeneen: Miltä vuosikymmen näyttää? Mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaimmin tulevaisuuteemme ja minkälaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on? Mistä kysymyksistä meidän pitäisi keskustella juuri nyt?

Selvitys on olennainen osa Sitran ennakointityötä ja tulevaisuustalon analyysia toimintaympäristöstään. Megatrendit 2020 tiedot antavat hyvän kuvan laajoista tulevaisuuden muutoksista, joita on hyvä lähteä tarkentamaan tarkemmilla trendeillä, heikoilla signaaleilla ja jännitteiden tarkastelulla.

Sitran uusimmassa megatrendit 2020 -päivityksessä on aiempaa enemmän tuotu esille kehityssuuntien välisiä kytköksiä ja jännitteitä sekä avattu trendien mahdollisia vaikutuksia. Esimerkiksi teknologia tulee osaksi kaikkea mahdollista.

”Teknologinen kehitys ei ole enää pelkkää hehkutusta, ja teknologian sulautuessa lähes kaikkeen tekemiseemme kohtaamme aivan uudenlaisia kysymyksiä,” korostaa Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja. 

Tulevaisuus ei välttämättä toteudu suoralinjaisesti jonkin trendin mukaisesti, vaan trendien välillä olevat jännitteet voivat muokata kehityksen suuntaa. Megatrendeihin liittyvät jännitteet osoittavat, ettei tulevaisuus ole etukäteen määritelty. Siksi siihen voi vaikuttaa nykyhetken toimilla ja päätöksillä.

Lisää tietoa megatrendeistä jaetaan ensi viikolla tilaisuuksista eri puolilla Suomea. Päätapahtumaa voi seurata 9.1.2020  myös nettivideona. Linkki löytyy uutisen lopusta

Sitran Megatrendit 2020 -päivityksen viisi kehityskulkua

  1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
  2. Verkostomainen valta voimistuu
  3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  4. Talous etsii suuntaa
  5. Teknologia sulautuu kaikkeen 

Sitran taseesta 100 miljoonaa euroa yliopistoihin

Megatrendien viestiä korostaa myös Sitran hallintoneuvoston joulukuussa tekemä päätös 100 miljoonan euron kertaluonteisesta panostuksesta yliopistojen pääomittamiseen.

Ensimmäisen vaiheen investointi, 33 miljoonaa euroa vuonna 2020, jaetaan kaikille yliopistoille käyttäen tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyviä indikaattoreita.

Toinen vaihe toteutetaan 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen vuosina 2020-2021 keräämille rahalahjoituksille. Jos yliopistot eivät saa kerättyä vastinrahoitusta koko 66,6 miljoonan euron jakamiseksi, jaetaan jäljelle jäävä osuus yliopistojen kesken ensimmäisen vaiheen kriteerein.

Lisää: Megatrendit 2020 -raportti, Mikko Dufva, 72 sivua, Sitra 2020 (LINKKI, pdf) ja nettivideona 9.1.2020 kello 09:00-10:00. (LINKKI).

Päivitetty

TAUSTAA: Suomen itsenäisyyden rajasto Sitra on julkaissut listauksia megatrendeistä vuodesta 2011 asti. Viimeisin päivitys on parin vuoden takaa 2017. Megatrendit-raporteissa on siirrytty myös alkuaikojjen pelkistä listauksista on vuosien mittaan siirrytty yhä enemmän selvityksiin, jotka avaavat megatrendejä, niihin liittyviä ilmiöitä ja ilmiöiden välisiä kytköksiä. Sitran toiminta rahoitetaan rahaston oman peruspääoman tuotoilla, ja vuotuinen budjetti vaihtelee 30-40 miljoonan euron välillä. Peruspääomansa Sitra on saanut aikanaan valtiolta, käytännössä Suomen Pankilta. Peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2018 lopussa 776 miljoonaa euroa.

Kuvituskuva: Sitra