Teknologian kehitys kiihtyy

Sitra on päivittänyt trendilistansa. Uudessa raportissa megatrendeinä esiin nousevat teknologian kiihtyvän kehityksen ja vaikutusten lisäksi erilaiset keskinäisriippuvuudet sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät kestävyyskriisit.

Viitteitä suurista muutosilmiöistä on Sitran mukaan jo nähtävissä. Teknologian murros näkyy arjessa yhä enemmän esimerkiksi älykkäinä laitteina tai älykkäänä liikenteenä.

Kestävyyskriisin kanssa kamppaileva globaali, keskinäisriippuvainen yhteisömme on kuin onkin kykenevä suuriin muutoksiin: Pariisin ilmastosopimus on tästä hyvä esimerkki, kirjoitetaan Sitran raportissa.  Maailman valtasuhteissa tapahtuu Sitran mukaan painopisteiden muuttumista uusien allianssien ja vapaakauppa-alueiden muotoutumisen tahtiin jo nyt.

Koska todellisuudessa muutosilmiöt ovat monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, Sitran mukaan näkemyserot ovat luonnollisia. Siksi raportti ei pyrikään tuomaan esille yhtä ainoaa totuutta, vaan  tarjoamaan  oman tulkintansa tulevaisuuden suurista kehityssuunnista, joiden se uskoo vaikuttavan jo tällä hetkellä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visioiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien kokoamista yhteen mahdollisimman yleistajuiseksi ja käyttökelpoiseksi esitykseksi. Tärkeä osa megatrendityötä oli Sitran mukaan erilaisten ilmiöiden kokoaminen yhteen niiltä alueilta, joiden parissa Sitra ja sen asiantuntijat työskentelevät.

Megatrendit 2016, Sitra (kalvot, pdf)

Megatrendit 2016m – Tulvaisuus tapahtuu nyt, Elina Kiiski Kataja, ISBN 978-951-563-955-4 (LINKKI, pdf, 55 sivua)