Tietoturvasta tullut liian monimutkaista

Verkon tietoturvariskit kasvavat ja tietoturvasta on tullut suomalaisen F-Securen selvityksen mukaan tavallisille kuluttajille liian monimutkaista. Varsinkin kun verkossa vietetään keskimäärin jopa kahdeksan tuntia päivässä. Selvityksen vastaajista kolme neljästä tuntee olonsa turvattomaksi netin pyörteissä.

Nykyisin arkielämän yhä vahvempi digitalisoituminen aiheuttaa huolta entistä laajemmin , miten paljon päivittäisiä askareita luotetaan erilaisten laitteiden ja netin varaan. F-Securen seitsemässä maassa toteutetun tutkimuksen mukaan nettikäyttäjät kuluttavat kolmanneksen elämästään verkossa.

Selvityksen mukaan lähes seitsemän kymmenestä (69 %) globaaliin kyselyyn vastanneista kertoo, etteivät tiedä keneen luottaa verkossa. Vastaajat eivät olleet kovinkaan luottavaisia myöskään sen suhteen, että verkkoturvallisuus paranisi tulevaisuudessa. Noin 64 % vastaajista arvioi, että tietoturvariskit kasvavat seuraavan 12 kuukauden aikana.

’’Kohtaamme arjessa paljon uutisia kyberrikollisuudesta, tietovuodoista, nettihuijauksista ja kyberuhista. Nämä viestit luonnollisesti aiheuttavat turvattomuuden tunnetta ja suurin osa ihmisistä ei koe oloaan turvalliseksi netissä, vaikka tietoturvatuotteita olisikin käytössä. Valitettavasti toimialamme ei ole pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen kovinkaan hyvin’’, kertoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Lähes kolme neljästä kyselyyn vastanneista (74 %) käyttää jonkinlaista tietoturvaa, mutta se ei ole vähentänyt tietoturvaan liittyviä huolia. Tämä voi johtua siitä, että kaksi kolmasosaa (66 %) pitää tietoturvaa liian vaikeana ymmärtää. Ei siis ole yllättävää, että puolet käyttäjistä (51 %) vastasivat, ettei heillä ole aavistustakaan, ovatko heidän käyttämänsä laitteet turvallisia.

Tilanne on vaikea, sillä  F-Securen kyberuhkatiedustelupäällikkö Laura Kankaala mukaan selvityksessä monet vastaajat arvioivat, että heidän käyttämänsä puhelin on paljon arvokkaampi kuin täysin uusi samanlainen laite.  Suurin osa vastaajista uskoi, että heidän henkilökohtaiset tietonsa ja tiedostonsa ovat  arvokkaita. Selvityksessä puolet vastaajista arvioi (52 %), että heidän laitteissaan olevan datan (tiedostot, valokuvat ja yhteystiedot) arvo on yli 1 000 euroa.

F-Securen kyselytutkimus toteutettiin Suomen lisäksi Brasiliassa, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 7000 henkilöä (1000 vastaajaa per maa).

Living Secure -selvityksen tuloksia

  • Nettikäyttäjät tuntevat itsensä kaikista haavoittuvaisemmiksi nettideittailumaailmassa.
  • Yli kolmanneksella internetin käyttäjistä (36 %) on matkapuhelimessa yli 1000 kuvaa.
  • Viestintä on 18–34-vuotiaille internetin käyttäjille kaikista tärkein toiminta; tämä ikäryhmä viettää internetissä jopa 11 tuntia päivässä.
  • Lasten keskuudessa pelaaminen on huomattavasti suositumpaa kuin sosiaalisen median käyttö.
  • Tulokset olivat suurelta osin yhdenmukaisia seitsemässä tutkitussa maassa. Muutamia alueellisia havaintoja kuitenkin löytyi.
  • Suomalaiset jakavat salasanoja paljon harvemmin kuin muissa maissa, sillä vain 21 % sanoi antaneensa jollekin muulle pääsyn Netflixiin tai Facebookiin (kaikkien vastaajien kesken luku on 38 %).
  • Lisää: F-Securen Living Secure -raportti (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock