Solita perustaa suurten kielimallien tekoäly-yksikön

It-toimija Solitan uusi generatiivisen tekoälyn osaamisyksikkö tarjoaa yrityksille ja julkisyhteisöille keinot, joilla ne voivat hyödyntää suurten kielimallien (LLM) tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Yksikkö aloittaa toimintansa Suomen lisäksi viidessä muussakin maassa.

Suomalainen teknologiayhtiö Solita perustaa Generative AI -osaamisyksikön. Poikkitieteellisistä data- ja tekoälyasiantuntijoista sekä kehittäjistä koostuvan Generative AI -yksikön tavoite on auttaa tulkitsemaan ja hyödyntämään generatiiviseen eli sisältöä tuottavaan tekoälyyn ja laajoihin kielimalleihin liittyviä mahdollisuuksia.

”Suurten kielimallien, kuten ChatGPT:n liiketoimintalähtöinen hyödyntäminen on nopeasti nousemassa ratkaisevaksi menestystekijäksi. Pelimerkkejä jaetaan nyt uudestaan”, Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos taustoittaa.

Generatiivisen tekoälyn arvioidaan muuttavan lähivuosien aikana yritysten toimintaa monissa keskeisissä prosesseissa useilla toimialoilla. Sen uskotaan tehostavan merkittävästi muun muassa ohjelmistokehitystä, asiakaspalvelua, liiketoiminnan analytiikkaa, erilaisten sisältöjen tuotantoa sekä digitaalisten palvelujen personointia.

”Kyvykkyys hyödyntää generatiivista tekoälyä liiketoimintalähtöisesti sen jatkuvasti kehittyessä on poikkeuksellinen kilpailuetu. Ilman syvällistä ymmärrystä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista, yritys ajautuu kehitystyössä kuitenkin helposti ongelmiin: syntyy kalliita pistemäisiä ratkaisuja, jotka eivät tuota haluttuja vaikutuksia. Solitan generatiivisen tekoälyn osaajat auttavat yrityksiä ottamaan tekoälyn kasvun ja liiketoiminnan katalysaattoriksi tehokkaasti ja turvallisesti”, Lindroos sanoo.

Aloitan mukaan generative AI -ilmiö synnyttää globaalia kysyntää. Siksi Suomen lisäksi yksikön toimipisteitä on Ruotsissa, Virossa, Tanskassa ja Belgiassa sekä Saksassa.

Uuden aGenerative AI -osaamisyksikön palveluihin kuuluvat muun muassa generatiivisen tekoälyn liiketoimintapotentiaalin ja käyttötapausten analysointi, suurten kielimallien räätälöinti organisaatioiden uniikkeihin konteksteihin, generatiivisen tekoälyn tuominen ohjelmistosuunnitteluun ja -arkkitehtuuriin, tietoturvaa ja tekoälyä koskevien riskien kartoitus sekä henkilöstön ohjeistaminen. Samalla yksikkö tukee kaikkia Solitan omia liiketoiminta-alueita uusien tekoälyratkaisujen kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä.

“Moni yritys on tällä hetkellä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen osalta ihmeissään. Hypen keskellä yritysten on tärkeä pysähtyä peruskysymysten äärelle. Tekoälyn hyödyntäminen voi näyttää helpolta, mutta siihen liittyy myös riskejä ja toiminnan muutostarpeita”, sanoo Solitan AI- ja data science -liiketoiminnan johtaja Mikael Ruohonen.

Uusi tekoäly-yksikkö täydentää Solitan työtä datan ja tekoälyn parissa. Yhtiöllä on Euroopassa jo yli 60 AI-asiantuntijaa. Yhtiö on tehnyt aiemmin  tekoälyä hyödyntäviä hankkeita muun muassa KONEelle DNA:lle Coxalle, Amer Sportsille, Patrialleja SmartEnergialle.

Taustaa: Generatiivisella tekoälyllä viitataan yleensä uusimpiin, sisältöä tuottaviin tekoälyratkaisuihin, jotka kehittyvät nyt erittäin nopeasti. Tunnetuimpia generatiivisen tekoälyn sovelluksia ovat esimerkiksi tekstisisältöjä luova ChatGPT, ohjelmistokehitystä automatisoiva GitHub Copilot sekä kuvantuottamiseen keskittyneet Midjourney ja DALL-E.

Kuvituskuva: Shutterstock