Suomessa lähes 1500 kriittisen teknologian yritystä turva- ja mobiilitekniikoissa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan Suomessa on 1500 yritystä, jotka omistavat tai kehittävät uusinta teknologiaa, joka on kriittisen tärkeää maallemme turvallisuus- ja mobiilialueella. Etlan selvityksessä todetaan myös, että suurin osa kriittisen teknologian yrityksistä on edelleen kotimaisessa omistuksessa. Ulkomaisessa omistuksessa on vain 13 prosenttia alueen yrityksistä.

Selvityksen mukaan kriittistä teknologiaa omaavat yritykset ovat kooltaan keskimääräistä suurempia ja harjoittavat usein kansainvälistä kauppaa. Lisäksi lähes viidesosa yrityksistä on saanut pääomasijoituksia ja kaksi kolmasosaa rahoitusta myös Business Finlandilta.

Kriittinen teknologia ei tutkijoiden mukaan lisää todennäköisyyttä, että ulkomainen yritys ostaisi sen. Vaikka selvityksessä ei havaittu yritysten siirtymistä ulkomaisiin käsiin, tulisi jatkossa kiinnittää turvallisuusvaikutuksiin kiinnittää enemmän huomiota.

Kriittiselle aineettomalle omaisuudelle ei ole selvityksen mukaan aivan yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä sillä viitataan kriittisiin, nouseviin tai perustavanlaatuisiin teknologioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi turvallisuus- ja mobiiliteknologia sekä mikro- ja nanoelektroniikka.  Ne voidaan selvityksen mukaan liittää konkreettisiin patenttiluokituksiin. Silti teknologiavetoinen määritelmä jättää  ulkopuolelle esimerkiksi osaamisen ja liikesalaisuudet.

Selvityshankkeen toteutuksesta vastasivat Etlatieto ja IPR University Center (Hanken Svenska handelshögskolan).

Lisää: Ulkomaiset investoinnit ja kriittinen aineeton omaisuus, Etla, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:51. (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock/Invest in Finland